fbpx
Sadržaj
2
3

Da bi uspješno radili Google Ads reklamiranje, morate znati kako platforma funkcioniše i koje sve opcije nudi. Prvi korak ka tome je poznavanje najvažnijih termina i alata koje platforma nudi.

U nastavku teksta prolazimo kroz termine koji će vam pomoći da lakše savladate sve buduće vodiče vezane za Google Ads platformu.

 

Elementi Google Ads platforme

Kampanja (Campaign)

Najviši nivo strukture Google Ads naloga. Kampanje se kreiraju na bazi različitih ciljeva (slično kao kod Facebook reklamiranja) i trenutno postoji sedam glavnih tipova: Search, Smart, Display, Disovery, Video, Shopping i Performance Max. Svaka kampanja sadrži jednu ili više ad grupa.

Search kampanja

Tekstualni oglasi koji se pojavljuju na rezultatima pretrage i aktiviraju se kada korisnici ukucaju određene ključne riječi. Mogu voditi na odredišnu stranicu (Responsive Search Ads) ili broj telefona (Call Ads).

Display kampanja

Baneri ili video snimci koji se pojavljuju na Google partnerskim sajtovima koji su taj dio sajta opredijelili za reklame.

Smart kampanja

Pojednostavljena verzija Search kampanje koja dozvoljava daleko niži nivo kontrole nad oglasima i obično ima znatno lošije rezultate od običnih Search kampanja.

Discovery kampanja

Tekstualni i baner oglasi koji se pojavljuju na Google Discover Feed-u, Gmail-u i YouTube-u. Ova vrsta kampanje je znatno bolja za konverzije od Display kampanje, pogotovo ako se targetiraju publike sa izraženom namjerom za kupovinu.

App kampanja

Tekstualni i baner oglasi koji se pojavljuju na Google pretrazi, Google Play prodavnici, YouTube-u, Discover Feed-u i Google Display mreži. Imaju za cilj promociju mobilne aplikacije i motivisanje kupaca na preduzimanje radnji unutar aplikacije.

Video kampanja

Video oglasi koji se pojavljuju na YouTube-u i/ili Google partnerskim sajtovima.

Shopping kampanja

eCommerce oglasi koji prikazuju proizvode i njihov opis pri vrhu rezultata pretrage. Postavljaju se uz pomoć Product Feed-a dodatog unutar Google Merchant Center-a.

Performance Max kampanja

Novi tip kampanje koji plasira oglase na cijelom Google Ads inventaru u isto vrijeme. Ove kampanje prikazuju oglase na Google Search mreži, Google Display mreži, YouTube-u, Discover Feed-u, Gmail-u i Google mapama. Performance Max kampanje imaju najveći nivo automatizacije od svih vrsta kampanja i Google Ads sistem vam traži samo nekoliko osnovnih inputa za postavku a sve ostalo radi sam.

 

Ciljevi (Goals)

Prilikom kreiranja Google Ads kampanja, potrebno je odabrati glavni cilj na osnovu kog će Google usmjeriti kampanju. U zavisnosti od odabranog cilja neke vrste kampanja neće biti dostupne. Ciljevi koje možemo odabrati su:

Sales

Koristimo kada želimo da poboljšamo prodaju na web sajtu pa je odlična opcija za eCommerce biznise. Za ovaj cilj je potrebno da imamo eCommerce praćenje podešeno kako bi Google imao podatke o prodaji i mogao da targetira korisnike za koje je najveća vjerovatnoća da će kupiti. Sales cilj je dostupan za Search, Performance Max, Display, Shopping, Video i Discovery kampanje.

Leads

Služi da privučemo što više potencijalnih kupaca na sajt koji će nas kontaktirati u vezi naših proizvoda ili usluga.  Najčešće se koristi za B2B i uslužne biznise i potrebno je imati podešeno praćenje konverzija na sajtu (uglavnom se prati ispunjavanje kontakt formi, klikovi na email adresu i/ili pozivi na broj telefona). Leads cilj je dostupan za Search, Performance Max, Display, Shopping, Video i Discovery kampanje.

Website traffic

Slično prethodnom cilju, website traffic služi da privučemo što više potencijalnih kupaca na sajt, ali se najčešće koristi ili kada nemamo podešeno praćenje konverzija na sajtu ili kada nam konverzije nisu toliko bitne koliko posjete. Website traffic cilj je dostupan za Search, Performance Max, Display, Shopping, Video i Discovery kampanje.

Product and brand consideration

Koristimo kada želimo da naš proizvod ili uslugu pozicioniramo u umovima potrošača kako bi u budućnosti postali kupci. Ovaj cilj je veoma sličan brand awareness and reach cilju ali je više orijentisan ka korisnicima koji su bliže kupovini i dostupan je samo za Video kampanje.

Brand awareness and reach

Služi da dopremo do što većeg broja korisnika i povećamo svijest o brendu. Glavni fokus je na frekvenciji prikazivanja oglasa, takozvano “iskakanje iz frižidera”. Ovaj cilj je najbolje koristiti za brend kampanje gdje nam uopšte nisu bitne konverzije. Brand awareness and reach cilj je dostupan za Display i Video kampanje.

App promotion

App promotion cilj koristimo kada želimo da što više ljudi instalira ili preduzme akciju na našoj mobilnoj aplikaciji. Samim tim je dostupan samo za App kampanje.

Local store visits and promotions

Služi da privučemo što više ljudi na fizičku lokaciju (prodavnicu, poslovni prostor) i zahtijeva povezivanje sa Google My Business nalogom. Ovaj cilj je dostupan samo za Performance Max kampanje.

Create a campaign without a goals’s guidance

Ako niste sigurni koji cilj bi vam najviše odgovarao, uvijek možete odabrati ovu opciju i biće vam dostupne sve vrste kampanja. Ovim takođe izbjegavate Google-ova standardna podešavanja koja dolaze sa nekim od ciljeva tako da generalno nije loša opcija. Uvijek možete kreirati kampanju bez cilja pa ga kasnije izmijeniti u podešavanjima kampanje.

 

Ad grupa (Ad Group)

Sekundarni nivo strukture Google Ads naloga. Koristi za struktuiranje vaših oglasa i ključnih riječi (kod Search i Smart kampanja) i podešavanje targetiranja (kod ostalih vrsta kampanja).

 

Ad grupa sa jednom ključnom riječi (Single Keyword Ad Group – SKAG)

Sistem postavljanja Search kampanja po kom svaka ad grupa ima samo jednu ciljanu ključnu riječ. Ovaj pristup omogućava maksimalnu optimizaciju oglasa za tu ključnu riječ i samim tim veću ocjenu kvaliteta. Mana je što ovaj pristup zahtijeva puno vremena i često nije najpraktičniji osim ako imamo mali broj relevantnih ključnih riječi koje sve imaju veliki obim prerage. Zbog toga se kao bolja opcija razvio STAG pristup.

 

Ad grupa sa jednom temom (Single Theme Ad Group – STAG)

Organizacija kampanje gdje je više sličnih ključnih riječi organizovano u ad grupe. Ovaj sistem se razvio kao alternativa za SKAG i dosta je praktičniji jer zahtijeva manje vremena za postavljanje a oglasi se još uvijek mogu dobro optimizovati za ocjenu kvaliteta.

 

Ključne riječi (Keywords)

Termini ili fraze koje se koriste za podudaranje oglasa sa terminima koje ljudi guglaju. Uglavnom se koriste za Search i Smart kampanje jer se one vežu za Google pretragu, ali se mogu koristiti i za sekundarno targetiranje kod ostalih vrsta kampanja. Kada neko u Google unese ključnu riječ koji smo dodali na oglas onda im se taj oglas pojavi na rezultatima pretrage.

 

Termini pretrage (Search Terms)

Riječi i fraze koje korisnici unose u Google pretragu. Termini pretrage aktiviraju Google oglase na osnovu postavljenih ključnih riječi.

 

Mjesto plasmana (Placement)

Pri postavljanju kampanja koje sadrže multimedijalne sadržaje poput banera ili videa, možete birati na kojim YouTube kanalima, mobilnim aplikacijama ili web sajtovima želite da se vaši oglasi pojavljuju. Naravno, ovdje možete birati samo lokacije koje su dio Google Display mreže ili partnerskih sajtova.

 

Google Search mreža (Google Search Network)

Mreža za prikazivanje oglasa na rezultatima pretrage. Uključuje Google pretragu i partnerske pretraživače poput ask.com, dogpile.com, amazon pretrage i slično. Search i Smart kampanje koriste ovu mrežu za plasman oglasa.

 

Google Display mreža (Google Display Network – GDN)

Mreža koja omogućava prikazivanje vizuelnih i tekstualnih banera na preko 2 miliona sajtova koji su se prijavili da budu dio Display mreže. Sve vrste kampanja osim Search i Smart kampanja koriste ovu mrežu za plasman oglasa.

 

Google Discover Feed

Lista personalizovanih linkova i članaka koju možete vidjeti tako što ćete otvoriti Google aplikaciju na mobilnim uređajima. Discovery reklame se prikazuju između tih članaka.

 

A/B testiranje (A/B Split Testing)

Testiranje različitih verzija odredišnih stranica, vizuala ili reklama da bi se utvrdilo šta donosi najbolje rezultate.

 

Automatsko tagovanje (Auto-Tagging)

Opcija koja dozvoljava automatsko sinhronizovanje Google Ads podataka sa Google Analitikom. Svakom kliku se automatski dodjeljuje GCLID parametar koji omogućava lakše praćenje rezultata kampanja u Google Analitici.

 

Aukcija oglasa (Ad Auction)

Google Ads oglasi funkcionišu po principu programske licitacije gdje svi oglašivači licitiraju za relevantan klik. Licitiranje se vrši pomoću raznih strategija licitiranja i krajnja pozicija reklame zavisi od ocjene kvaliteta oglasa i ponuđene cijene za klik.

 

Pregled aukcije (Auction insights)

Pregled koji nam omogućava da vidimo detaljne podatke o našem udjelu u ukupnim impresijama oglasa u odnosu na konkurenciju.

 

Atribucija (Attribution)

Određuje kako se zasluge za konverziju pripisuju kampanji ili ključnim riječima. Vrijeme praćenja atribucije za konverziju je obično do 90 dana, mada preporučujem da se ne ide iznad 30 osim u slučajevima kada je prodajni lijevak baš dubok. Postoji nekoliko sistema atribucije:

Prvi klik (First Click)

Ovaj sistem atribucije pripisuje sve zasluge za konverziju prvom kliku na oglas. Recimo ako imate nekoliko kampanja i korisnik prvo klikne na oglas jedne ali ne konvertuje nego kasnije konvertuje preko druge kampanje, zasluge se pripisuju prvoj kampanji na koju je kliknuo.

Posljednji klik (Last Click)

Kada korisnik izvrši konverziju, kampanja koja je dovela posljednji klik dobija sve zasluge za konverziju, čak i ako je korisnik prethodno kliknuo na oglas druge kampanje.

Linearna atribucija (Linear Attribution)

Zasluga za konverziju se ravnomjerno dijeli između svih klikova na oglase koje je korisnik imao na putu do konverzije.

Vremensko zastarijevanje (Time Decay)

Pripisuje više zasluga klikovima na oglase koji su se desili bliže konverziji. Svakih 7 dana procenat zasluge za konverziju opada za 50%. Drugim riječima, klik na oglas 8 dana prije konverzije dobija upola manje zasluga od klika na oglas 1 dan prije konverzije. Po meni najbolji model atribucije poslije Data Driven modela.

Na bazı pozicije (Position-Based)

Dodjeljuje 40% zasluga za konverziju posljednjem kliku, 40% prvom kliku, a ostatak ravnomjerno dijeli između ostalih klikova koji su se desili na putu do konverzije.

Na bazı podataka (Data-Driven)

Dodjeljuje zasluge za konverziju na osnovu ranijih podataka unutar Google Ads naloga za taj tip konverzije. Razlikuje se od drugih modela po tome što koristi podatke iz naloga za izračunavanje stvarnog doprinosa svake interakcije na putanji do konverzije. Ovaj model je standardni model atribucije i preporučujem da ga uvijek koristite kada unutar naloga imate dovoljno podataka za taj tip konverzije.

 

Publike (Audiences)

Korisnici mogu biti grupisani u publike na osnovu njihovog prethodnog ponašanja. Na primjer, za remarketing možemo targetirati korisnike koji su prethodno posjetili naš sajt, ostavili nam email adresu, pogledali naš YouTube video i slično. Publike se takođe mogu kreirati na osnovu podataka koje Google ima o tome šta korisnici pretražuju, koje sajtove posjećuju, njihovim interesovanjima ili pripadnosti affinity i in-market segmentima.

 

Affinity segment

Segmenti korisnika organizovani na osnovu određenih karakteristika koje ih čine pogodnim za targetiranje – prema interesovanjima, ponašanjem pri kupovini, životnim stilom i potrošačkim navikama.

 

In-market segment

Segmenti korisnika za koje Google predviđa da su najviše raspoloženi za kupovinu na osnovu njihove prethodne istorije pretraživanja i ostalih podataka koje Google prikuplja.

 

Kartica sa preporukama (Recommendations Tab)

Kartica unutar Google Ads interfejsa koja generiše automatizovane predloge koji bi trebali da poboljšaju efektivnost kampanja. Nažalost, u većini slučajeva predlozi iz ove kartice ne vode boljim rezultatima. Karticu sa preporukama preporučujem isključivo za dobijanje inspiracije za izmjene ali ih nemojte nikada automatski primjenjivati.

 

Google Platforme

Google Keyword Planner

Besplatan Google-ov alat za istraživanje ključnih riječi.

 

Google Merchant Center

Google-ova platforma za uvezivanje inventara proizvoda sa web sajta za korišćenje u Shopping kampanjama. Inventar se dodaje unutar Google Merchant Center-a u vidu xml tabele ili feed-a koji se zatim koristi za postavljanje Shopping kampanje.

 

Product Feed

Tabela u kojoj se nalaze svi podaci o proizvodima koje želimo da koristimo za Shopping kampanju. Tabela mora biti formatirana prema Google-ovim uputstvima kako bi se proizvodi mogli pojavljivati za relevantne pretrage.

 

Google Analitika (Google Analytics)

Besplatan Google-ov servis za analitiku koji omogućava lako praćenje i analiziranje ponašanja korisnika na web sajtu. Takođe nam omogućava da pratimo rezultate svih online kampanja.

 

Google Tag Manager

Platforma pomoću koje možete podesiti praćenje konverzija na sajtu i uvezati ih sa Google Analitikom i Google Ads platformom.

 

Google My Business

Još jedna besplatna platforma koja nam omogućava da dodamo fizičku lokaciju i informacije o biznisu na Google mapi. Između ostalog, podaci sa Google My Business naloga se koriste za ekstenzije za lokaciju. Više o ovoj Google platformi možete pročitati u Google My Business vodič-u.

 

Google Ads metrike

Impresije (Impressions)

Metrika koja pokazuje koliko puta je oglas prikazan.

 

Procenat impresija (Impression Share – IS)

Udio ostvarenih impresija na kampanji u ukupnom broju dostupnih impresija za ključne riječi koje targetirate. Što je ovaj procenat veći, to znači da više koristite dostupan inventar oglasa. Ovo je jedna od kompetitivnih metrika i pokazuje koliko dobro se takmičite sa konkurencijom za impresije.

 

Procenat izgubljenih impresija (Lost Impression Share)

Procenat impresija za koje su se vaše reklame mogle prikazati, ali nisu zbog ograničenja budžeta ili niske ocjene kvaliteta oglasa.

 

Klikovi (Clicks)

Metrika koja pokazuje koliko je bilo klikova na oglas.

 

Stopa klikova (Click Through Rate – CTR)

Procentualan odnos klikova u odnosu na impresije (broj klikova / broj impresija).

 

Trošak po kliku (Cost Per Click – CPC)

Koliko je u prosjeku koštao klik na oglas.

 

Cijena po pregledu (Cost Per View – CPV)

Koliko je u prosjeku koštao pregled video oglasa.

 

Cijena za hiljadu impresija (Cost Per Mille – CPM)

Koliko je u prosjeku koštalo 1,000 impresija.

 

Konverzije (Conversions)

Radnje koju korisnici preduzimaju na sajtu i koje pomažu u rastu poslovanja. Ove radnje mogu biti posjeta određenoj stranici sajta, telefonski poziv, popunjavanje kontakt forme, dodavanje artikla u korpu, kupovina itd. Konverzije su različite za svakog oglašivača i zavise od prodajnog lijevka i poslovnih ciljeva.

 

Stopa konverzije (Conversion Rate)

Procenat klikova na oglas koji su doveli do konverzije.

 

Trošak po konverziji (Cost Per Conversion)

Koliko je u prosjeku potrošeno budžeta da bi se desila konverzija.

 

Vrijednost konverzije (Conversion Value)

Koliko određena konverzija vrijedi. Ako pravilno podesite vrijednosti konverzije pomoću koda ili uvežete podatke iz Google Analitike, ova metrika vam može pomoći da tačno vidite koliko vam prihoda donosi svaka kampanja, ad grupa, reklama ili ključna riječ.

 

Ocjena kvaliteta oglasa (Quality Score)

Ocjena relevantnosti naslova oglasa, opisa, ključnih riječi i odredišne stranice na koju oglas vodi. Viša ocjena kvaliteta omogućava bolje rangiranje oglasa i niži trošak po kliku.

 

Elementi Google Ads kampanja

Jačina oglasa (Ad Strength)

Google-ova automatska ocjena jačine tekstualnih (Search) oglasa. Ovu ocjenu možete vidjeti prilikom kreiranja tekstualnih oglasa i ima 4 nivoa – Loše, Prosječno, Dobro i Odlično. Nije ista kao ocjena kvaliteta oglasa, i samo je bitno da nema ocjenu Loše. U ovom segmentu nije uvijek dobro pratiti Google-ove preporuke, često se dešava da oglas koji ima prosječnu jačinu ima ocjenu kvaliteta 10/10.

 

Prikazani link sajta (Display Path)

Link sajta koji će biti prikazan korisnicima na rezultatima pretrage i može se podesiti na Search oglasima. Služi više u kozmetičke svrhe i korisnici neće stvarno otići na taj link kada kliknu na oglas.

Nije moguće izmijeniti glavni domen, ali možemo dodati šta god želimo u dva nastavka dužine po 15 karaktera. Preporučujem da prikazani link sajta iskoristite da još jednom uključite ključne riječi kako bi dodatno potakli korisnike da kliknu.

 

Poziv na akciju (Call To Action – CTA)

Poziv na radnju koju želimo da korisnik preduzme. (“Kupite“, “Nabavite“, “Saznajte više“ itd.)

 

Dinamički Search oglasi (Dynamic Search Ads)

Format postavke Search oglasa gdje Google automatski povezuje termine pretrage sa sadržajem odredišne stranice. Ovaj format ne dozvoljava direktno određivanje ključnih riječi. Može biti veoma koristan u slučajevima kada imate odlično optimizovanu odredišnu stranicu.

 

Strategija licitiranja (Bid Strategy)

Podešavanje kako želimo da plaćamo za oglase (po kliku, impresiji, konverziji itd.). Postoji desetak strategija licitiranja i nisu sve dostupne za sve vrste kampanja.

Manuelno licitiranje (Manual CPC)

Ova strategija omogućava da za svaku ad grupu ili ključnu riječ podesimo manuelni bid. Pruža najveću kontrolu ali zahtijeva i najveće svakodnevno angažovanje i najčešće se ne isplati u odnosu na automatizovane strategije poput Maximize Conversions i Target CPA.

Poboljšana cijena po kliku (Enhanced CPC)

Modifikovana verzija manuelnog licitiranja koja automatski podešava bidove za ključne riječi kako bi kampanje donijele što je moguće više konverzija.

Maksimiziranje klikova (Maximize Clicks)

Strategija licitiranja koja ima za cilj da nam donese najveći broj klikova za zadati budžet i moguće je odrediti koliko smo spremni maksimalno da platimo po kliku. Bazična strategija koja nije loša za nove kampanje da bi se prikupili inicijalni podaci ili kampanje koje nemaju podešene konverzije.

Maksimiziranje konverzija (Maximize Conversions)

U potpunosti automatizovana strategija licitiranja kojoj je cilj da donese najveći broj konverzija uz zadati budžet. Naravno, preduslov je da su konverzije podešene. U okviru ove strategije se može odrediti i ciljani trošak po konverziji, čime se strategija pretvara u Target CPA.

Ciljani trošak po konverziji (Target Cost Per Acquisition – tCPA)

Strategija licitiranja gdje je cilj dobiti maksimum konverzija ali sa ograničenim troškom po konverziji. Pojedinačne konverzije će imati veći ili manji CPA od onog koji ste odredili, ali će se Google na dugi rok truditi da vam donese prosjek koji tražite.

Ovo je jedna od boljih strategija koju je najbolje koristiti kada su kampanje prikupile solidan broj konverzija (minimum 50-100 u roku od mjesec dana je poželjan broj).

Maksimiziranje vrijednosti konverzije (Maximize Conversion Value)

Cilj je da automatski dobijete maksimalnu vrijednost konverzije sa uloženim budžetom. Preduslov je da imate podešene konverzije koje takođe imaju definisanu vrijednost, recimo ako je u pitanju eCommerce biznis.

Ciljani povrat na uloženi budžet (Target Return on Ad Spend – tROAS)

Modifikovana strategija maksimiziranja vrijednosti konverzije gdje targetirate određeni povrat na uloženi budžet za reklamiranje. Recimo ako želite da imate 5x povrat na budžet, stavićete tROAS od 500%.

Ciljani procenat impresija (Target Impression Share)

Ova strategija je dobra opcija kada samo želite da se pojavljujete na vrhu prve stranice Google rezultata. Možete odrediti da se pojavljujete u samom vrhu stranice, među prvih par oglasa ili bilo gdje na prvoj stranici. Takođe određujete željeni udio koji želite da imate u impresijama za ciljane termine.

Target impression share je dobra strategija za brend kampanje ili ako skoro nemate konkurencije za ključne riječi koje ciljate. Međutim, van toga je ne preporučujem jer može drastično povećati troškove reklamiranja a nije dobra za konverzije.

Ciljana cijena za hiljadu impresija (Target CPM)

Strategija koja se koristi za Display i Video oglase i određuje koliko smo spremni da platimo za 1,000 impresija. Ova strategija je takođe orijentisana ka izgradnji brenda i nije dobra ako su nam cilj konverzije.

Ciljana cijena po pregledu (Target CPV)

Strategija licitiranja kojom možemo odrediti koliko smo maksimalno spremni da platimo za pregled video oglasa. Dostupna je samo za Video kampanje.

 

Prilagođavanje bida (Bid Adjustment)

Opcija koja nam omogućava da povećamo ili smanjimo bid u određeno doba dana, na određenim uređajima ili lokacijama.

 

Tip podudaranja (Match type)

Kontroliše kada će se ključne riječi koje ste odredili aktivirati za termine pretrage koje korisnici kucaju. Postoje tri tipa: exact, phrase i broad.

Široko podudaranje (Broad match)

Omogućava ključnoj riječi da prikaže oglas kad god neko pretražuje taj termin, sinonime i slične termine za koje Google smatra da su povezani. Ključne riječi koje koriste široko podudaranje će obezbijediti najveću pokrivenost, ali će garantovano uključiti neke manje relevantne termine za pretragu.

Ovaj tip podudaranja preporučujem da generalno izbjegavate osim u nekim specijalnim slučajevima kada podudaranje fraze ne može pokriti budžet ili kada termini koje targetirate imaju baš malo mjesečnih pretraga. Ključne riječi koje se ne postave u neki drugi tip podudaranja će automatski biti stavljene u široko podudaranje.

Na primjer, ako postavimo ključnu riječ balkan tour kao široko podudaranje, oglasi će se prikazivati za balkan tour ali i za balkan trip, balkan excursion i slične pretrage.

Kada koristite široko podudaranje, važno je da koristite i negativne ključne riječi.

Frazno podudaranje (Phrase match)

Omogućava ključnoj riječi da aktivira oglas kad god neko pretražuje baš tu određenu frazu. Oglas će se aktivirati i za veoma slične varijante fraze i za pretrage koji sadrže frazu ali možda imaju nekoliko riječi ispred ili nakon fraze.

Ovaj tip podudaranja je najbolja opcija za većinu kampanja jer vam omogućava da izbjegnete veliki broj nerelevantnih pretraga. Da podesite podudaranje fraze za neku ključnu riječ, potrebno je da na njenom početku i kraju dodate navodnike – “ključna riječ“.

Na primjer, ako postavimo ključnu riječ balkan tour kao podudaranje fraze, oglasi će se prikazivati za fraze best balkan tours i balkan tour agency, ali ne za best balkan excursions ili balkan excursion guide.

Tačno podudaranje (Exact match)

ključna riječ aktivira oglas kada neko pretražuje baš taj termin. Ovaj tip podudaranja je najrestriktivniji i koristi se u slučajevima kada taj tačan termin ima mnogo pretraga ili kada ni podudaranje fraze ne pomaže u eliminisanju nerelevantnih pretraga.

Da podesite tačno podudaranje za ključnu riječ, potrebno je da je stavite u uglaste zagrade – [ključna riječ].

Na primjer, ako postavimo ključnu riječ [balkan tour] u tačno podudaranje, oglasi će se samo prikazivati za fraze balkan tour, balkan tours i balkans tour.

Negativno podudaranje (Negative match)

Riječi ili fraze za koje ne želite da se vaši oglasi prikazuju. Možete da pogledate izvještaj termina pretrage da bi pronašli negativne ključne riječi i dodali ih na nivou kampanje ili ad grupe.
Negativne ključne riječi takođe imaju varijante sa širokom, fraznim ili tačnim podudaranjem.

Široko negativno podudaranje (Negative broad match)

Oglasi se neće prikazivati ako pretraga sadrži bilo koju od unesenih ključnih riječi.

Na primjer, ako postavimo free excursion kao negativnu ključnu riječ sa širokim podudaranjem, oglasi se neće prikazivati za pretrage koje sadrže riječi free ili excursion ili oboje.

Frazno negativno podudaranje (Negative phrase match)

Oglasi se neće prikazati kada pretraga sadrži sve riječi koje su unesene i tačno tim redoslijedom.

Na primjer, ako postavimo “free excursion” kao negativnu ključnu riječ sa fraznim podudaranjem, oglasi se neće prikazivati za pretrage free excursion ili free excursion in the balkans, ali hoće za pretragu free balkans excursion.

Tačno negativno podudaranje (Negative exact match)

Oglasi se neće prikazivati ako pretraga tačno sadrži termin koji je dodat kao negativna ključna riječ sa tačnim podudaranjem.

Na primjer, ako postavimo [free excursion] kao negativnu ključnu riječ sa tačnim podudaranjem, oglasi se neće prikazivati samo za pretrage free excursion ili free excursions.

Ekstenzije oglasa (Ad extensions)

Ekstenzije oglasa pružaju dodatne informacije koje dopunjuju glavni tekst oglasa. Pomažu da oglas bude relevantniji i da zauzima više prostora na Google pretrazi što povećava šansu da će korisnici kliknuti na oglas. Takođe su jedan od faktora za izračunavanje pozicije oglasa na stranici.

Postoji nekoliko različitih vrsta ekstenzija:

Ekstenzija za dodatne informacije (Callout extension)

Kratki (25 karaktera maksimalno) dodatni opisi koji se pojavljuju ispod oglasa. Obično je najbolje da opisuju neke dodatne benefite ili karakteristike proizvoda/usluga koji se nude. Na primjer, 24/7 podrška, Besplatna dostava i slično. Ovaj tip ekstenzije takođe preporučujem da uvijek koristite.

Ekstenzija za poziv (Call extension)

Dodaje broj telefona na vašem oglasu koji se prikazuje na mobilnim, tablet i desktop uređajima. Korisnici mogu samo tapnuti na broj telefona na mobilnim uređajima i tako vas pozvati. Možete podesiti i da se ekstenzija za poziv prikazuje samo određenim danima u određeno vrijeme, na primjer samo radnim danima između 8h i 16h.

Ekstenzija za lokaciju (Location extension)

Uključuje detalje o lokaciji biznisa, tako da ljudi znaju gdje se nalazi i mogu da posjete fizičku lokaciju. Potrebno je prvo povezati Google My Business nalog sa Google Ads nalogom i onda se ekstenzija za lokaciju postavlja na bazi podataka iz Google My Business listinga.

Ekstenzija za aplikaciju (App extension)

Omogućava dodavanje linka ka Google Play ili App Store aplikaciji. Korisnici mogu kliknuti na naslov da posjete sajt ili na link da posjete stranicu aplikacije.

Snipet ekstenzija (Structured snippet extension)

Omogućava vam da istaknete dodatne detalje o vašim proizvodima i uslugama. Nakon odabira glavne kategorije (u dijelu zaglavlje – header), unosite listu stavki za kategoriju. Na primjer, možemo odabrati kategoriju “Destinacije“ i onda izlistati sve lokacije na kojima organizujemo ture.

Ekstenzija za cijenu (Price extension)

Prikazuje sliku pojedinačnog proizvoda ili usluge ispod oglasa zajedno sa njihovom cijenom. Na svaku od stavki je moguće kliknuti i posjetiti relevantnu stranicu.

Ekstenzija sa kontakt formom (Lead form extension)

Omogućava da ispod oglasa prikažete kratak poziv na akciju koji na klik otvara kontakt formu gdje korisnici mogu da unesu svoje podatke. Ove ekstenzije se prikazuju na mobilnim uređajima. Mana je što kontakt podatke korisnika koji su ispunili formu morate ručno preuzimati unutar Google Ads platforme.

 

Zaključak

To je to, nadam se da vam je ovaj pojmovnik najbitnijih Google Ads termina bio koristan.

U pripremi je cijeli Google Ads serijal koji će obuhvatati korak po korak postavljanje svih vrsta kampanja i analizu nekih naprednijih funkcija.

Prijavite se za Newsletter da budete u toku i napišite mi u komentaru ako vam neki termin nije najjasniji ili mislite da sam nešto bitnije izostavio.

Share This