fbpx
Sadržaj
2
3

Google Analitika je besplatna platforma za web analitiku koja prikazuje podatke o korišćenju sajta i služi za analizu učinka različitih marketing aktivnosti.

Osim što nam pruža dragocjene informacije o učinku marketing kampanja, omogućava nam i da identifikujemo šablone ponašanja kupaca pri kupovini i analiziramo njihove demografske podatke.

Ako ste vlasnik web sajta ili se bavite digitalnim marketingom, sigurno ste već upoznati sa Google Analitikom. Međutim, nova GA4 verzija donosi brojne promjene u načinu kako se prikupljaju i obrađuju podaci i trebalo bi da doprinese boljem praćenju korisnika i njihovih aktivnosti na sajtu.

Osim toga, Google je pokrenuo ovu verziju kako bi se nosio sa novonastalim izazovima kao što je smanjenje oslanjanja na “kolačiće”, povećanje popularnosti sistema koji blokiraju praćenje i reklame, kao i sve veći pritisak za obezbjeđivanjem privatnosti podataka.

U ovom vodiču ću razjasniti većinu GA4 koncepata i pružiti vam praktične savjete za korištenje ove nove verzije. Proći ćemo kroz GA4 izmjene, benefite, izvještaje, publike i još mnogo toga.

GA4 se može koristiti za praćenje metrika sajta, ali i Google Play i iOS aplikacija. Ovdje ćemo se fokusirati na metrike za web sajtove kako je to dosta češći razlog korišćenja Google Analitike.

Za početak, hajde prvo da vidimo koje su to izmjene koje nova verzija donosi u odnosu na prethodnu.

 

GA4 izmjene u odnosu na GA3

Izmjena je mnogo, ali ovo su neke od najznačajnijih.

 

Praćenje na bazi događaja (Event-based tracking)

GA4 koristi event-based tracking za praćenje ponašanja korisnika, događaja/konverzija i još mnogo toga. GA3 (takođe poznata kao Unverzalna Analitika) je koristila model zasnovan na sesijama.

Zbog praćenja zasnovanog na sesijama GA3 nije mogao da prati više događaja istog tipa od strane istog korisnika. To je dovodilo do nelogičnosti u podacima i lošijeg razumijevanja načina na koji korisnici zapravo ostvaruju interakciju sa sajtom.

Novo praćenje zasnovano na događajima pruža bolji uvid u to kako korisnici ostvaruju interakciju sa web sajtom, jer mogu da šalju mnogo više parametara nego što je to ranije bilo moguće i više nismo zaglavljeni u kategorija/akcija/oznaka parametrima koji su bili dostupni u GA3.

 

Čuvanje podataka

Čuvanje podataka korisnika prema njihovom korisničkom ID-u je ograničeno na maksimum 14 mjeseci u GA4. GA3 je omogućavala da zadržimo sve istorijske podatke sa opcijom da ograničimo vrijeme čuvanja.

Zbog toga će biti potrebno prilagođavanje u načinu na koji firme koje prate korisnički ID mjere i čuvaju podatke.

 

Privatnost i anonimizacija IP adrese

GA4 je napravljen imajući na umu budućnost bez kolačića (cookies). Nova platforma je napravljena da bude (makar više) u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i Kalifornijskim zakonom o privatnosti potrošača (CCPA).

IP adresa je takođe po automatizmu anonimizirana u Google Analitici 4. Ovo poboljšava privatnost podataka i rješava probleme sa zaštitom privatnosti sa kojima se Google već dugo bori.

Kako bi GA4 održala korak i bila spremna i za potencijalne buduće promjene na ovom polju, Google je uveo dvije nove funkcije – Consent Mode (režim saglasnosti) i Data Modeling (modeliranje podataka).

Consent Mode nam omogućava da dinamički prilagođavamo prikupljanje podataka na osnovu statusa saglasnosti ljudi koji posjećuju sajt. Kao rezultat toga, iako je određeni stepen gubitka podataka neizbježan kada korisnici ne daju saglasnost za praćenje, možemo biti sigurni da prikupljamo maksimum podataka uz poštovanje izbora korisnika.

Data modeling je u tehnika koja koristi mašinsko učenje da popuni rupe u podacima koje nastaju zbog odluke korisnika da ne daju saglasnost za praćenje.

Iako ove opcije možda već sada zvuče prilično dobro, Google još ima dosta da uradi na njihovom poboljšavanju. Ako poslujete na regionalnim tržištima ove funkcije vam vjerovatno neće biti od pretjerane koristi u momentu pisanja vodiča zbog slabe primjene GDPR zakona, ali očekujte da će biti sve bitnije u budućnosti.

 

Izvještavanje

GA4 izvještaji se mnogo razlikuju od izvještaja koje smo navikli da vidimo u GA3. Podešavanje prilagođenih izvještaja, prilagođenih dimenzija i konverzija/ciljeva se skroz izmijenilo.

Ovo je oblast u kojoj se većina biznisa suočava sa preprekama pri migraciji. Od ključne važnosti je razumijevanje koji podaci iz GA3 još uvijek postoje u GA4 i koje izvještaje/podatke moramo sami da izgradimo na novoj platformi.

 

Engagement Rate (stopa angažovanja)

Engagement Rate je nova metrika dostupna u GA4 koja prikazuje koji procenat korisnika ima neku interakciju sa sajtom nakon što ga posjeti. Ovo je u suštini obrnuta metrika od Bounce Rate-a (stopa posjete samo jedne stranice), koja je još uvijek dostupna u novoj verziji, samo je dosta izgubila na značaju od kada je stopa angažovanja uvedena.

Engagement Rate je korisnija opcija jer korisnici mogu imati dobru interakciju sa jednom stranicom ako na njoj mogu pronaći sve što ih zanima, što Bounce Rate nije mogao uzeti u obzir.

 

Način praćenja događaja i konverzija

GA4 konverzije i događaji izgledaju mnogo drugačije u odnosu na GA3 konverzije i događaje. U odnosu na GA3 koji nije imao sve te opcije, GA4 ima kategorije automatski prikupljenih događaja, poboljšanog mjerenja događaja, preporučenih događaja ili prilagođenih događaja.

Više o događajima i konverzijama ću pisati u njihovoj sekciji kasnije u tekstu.

 

Praćenje posjetilaca mobilne aplikacije

GA4 omogućava korisnicima da prate i performanse mobilnih aplikacija, što nije bilo moguće u GA3. Sada možemo da pratimo događaje kao što su preuzimanja aplikacije, plaćanja unutar nje i još mnogo toga.

Svi podaci koje prikupljamo takođe ostaju konzistentni između aplikacije i web verzije sajta što omogućava bolje praćenje i razumijevanje ponašanja korisnika.

 

GA4 benefiti

GA4 ima dosta prednosti, ovdje ćemo pomenuti najvažnije u odnosu na ono što je GA3 nudio (počev od tri glavne):

 

1. Bolja integracija sa platformama za reklamiranje

Sa Google Analitikom 4, podaci o saobraćaju sa Google-ovih i ostalih plaćenih kanala su integrisani u izveštaje u reklamiranju.

U prethodnoj verziji je bilo moguće pratiti samo plaćeni Google saobraćaj u Analitici, a ne i saobraćaj sa drugih plaćenih kanala bez dodatnih podešavanja pomoću UTM parametara.

 

2. Pojednostavljene metrike i njihov prikaz

Pronalaženje i podešavanje određenih podataka u GA3 nije bilo baš logično niti jednostavno. GA4 ima za cilj da to promijeni.

GA4 pruža:

 • Detaljniji pregled svih akcija i koraka u prodajnom lijevku koje je korisnik preduzeo na sajtu
 • Korišćenje prediktivnih metrika da bi procijenili potencijalnu zaradu od određenih grupa publike i poboljšali kvalitet sadržaja koji kreiramo
 • Uštedu vremena i bolje podatke pomoću podrazumijevanih događaja kao što su mjerenje dubine scroll-ovanja, praćenje odlaznih klikova, popunjavanja kontakt forme, preuzimanja fajlova, interakcija sa video snimcima i mnogi drugi
 • Generalno čitljivije vizualizacije podataka i izvještaji

 

3. Poboljšane publike i modeli mašinskog učenja

Već pomenute izmjene u načinima praćenja događaja će dosta doprinijeti pravljenju boljih publika i detaljnijem segmentiranju korisnika na osnovu njihovog ponašanja na sajtu.

Uz to, GA4 koristi mašinsko učenje da kreira prediktivne publike kao što su “korisnici koji će vjerovatno kupiti u roku od 7 dana”, što može drastično povećati efektivnost određenih remarketing strategija.

 

Kreiranje GA4 naloga

Posjetite ovaj link i kliknite na Start Measuring.

Kreiranje GA4 naloga prvi korak

Unesite naziv naloga, to će uglavnom biti naziv organizacije, projekta ili web sajta. U našem slučaju će to kao i obično biti Maponos Travel.

Ispod podešavamo sa kojim Google servisima želimo da podijelimo podatke iz Google Analitike, uglavnom je u redu da ostavimo predefinisana podešavanja.

Nakon toga ćemo kliknuti na Next.

Kreiranje GA4 naloga drugi korak

Na sljedećem koraku moramo definisati Property name koji je generalno najbolje da imenujemo po nazivu sajta. Takođe ćemo podesiti vremensku zonu i valutu u kojoj želimo da budu iskazane transakcijske vrijednosti u slučaju da je u pitanju eCommerce sajt. Ova podešavanja je moguće i kasnije izmijeniti ali bolje da ih odmah podesimo kako treba.

Kreiranje GA4 naloga treći korak

Nakon toga biramo biznis kategoriju kojoj naš projekat pripada i veličinu tima.

Ovdje je bitno da odaberemo što tačniju kategoriju za naš biznis jer će to olakšati Google-u pri odlučivanju za koje pretrage da prikaže naš sajt kada budemo radili SEO aktivnosti. Nije od ključne važnosti ali može pomoći.

Kreiranje GA4 naloga četvrti korak

Sljedeći korak služi da odredimo koje izvještaje ćemo po automatizmu vidjeti kada se prijavimo na GA4. Imamo 5 opcija:

Generate leads (generisanje potencijalnih korisnika) – služi da analiziramo metrike o posjetiocima i kao podrazumijevane postavlja izvještaje o akviziciji korisnika i saobraćaja, kao i izvještaj o odredišnim stranicama (Landng Pages) koje su najposjećenije.

Drive online sales (online prodaja) – koristi se za analizu ponašanja korisnika pri kupovini i praćenja metrika za eCommerce biznise. Prikazuje izvještaje o prodaji i promocijama kao podrazumijevane.

Raise brand awareness (povećanje svijesti o brendu) – kao podrazumijevane koristi izvještaj o rezultatima Google Ads kampanja, demografski izvještaj i izvještaj o posjećenim URL-ovima.

Examine user behavior (analiza korisničkog ponašanja) – koristi izvještaje o događajima, konverzijama i posjećenim URL-ovima kao podrazumijevane.

Baseline reports (osnovni izvještaji) – ne postavlja nijedan tip izvještaja kao podrazumijevani. Standardni prikaz GA4 platforme. Ne može se kombinovati sa ostalim opcijama jer ih u suštini sve obuhvata.

Ako vas samo interesuje jedna ili dvije od ovih stavki, preporučujem da samo njih odaberete kako bi uvijek imali brz pristup informacijama koje su vam najbitnije. U suprotnom je najbolje odabrati Baseline reports opciju što ćemo i mi uraditi i kliknuti na Create.

Kreiranje GA4 naloga peti korak

Odabraćemo državu koja bi bila najrelevantnija za naš biznis i prihvatiti uslove korišćenja.

Kreiranje GA4 naloga šesti korak

Nakon toga biramo platformu za koju postavljamo GA4 nalog – web sajt, Android ili iOS aplikaciju. Odabraćemo Web opciju i unijeti link i naziv sajta.

Kreiranje GA4 naloga sedmi korak
Kreiranje GA4 naloga osmi korak

Ostala podešavanja ćemo ostaviti kako jesu kako bi pratili podatke o klikovima, pretrazi na sajtu, preuzimanju fajlova i slično. Cijelu listu podrazumijevanih GA4 događaja možemo vidjeti klikom na točak ikonicu u donjem desnom uglu.

Kreiranje GA4 naloga deveti korak

Ovo je jedna od velikih prednosti GA4 u odnosu na GA3 gdje je sve ove događaje bilo neophodno dodatno podešavati kroz kod ili Google Tag Manager.

Kada sve popunimo kliknućemo na Create Stream, nakon čega ćemo vidjeti podatke GA4 profila koji smo napravili.

Kliknućemo na View Tag Instructions i onda na Install Manually tab da bi pronašli kod koji trebamo dodati na sajt da bi Analitika počela da prikuplja podatke.

Kreiranje GA4 naloga deseti korak
Kreiranje GA4 naloga jedanaesti korak

Ovaj kod je potrebno unijeti unutar <head> sekcije HTML koda svih stranica sajta. Međutim, ono što uvijek preporučujem je da GA4 kod na sajt implementirate pomoću Google Tag Manager-a (u nastavku teksta GTM).

Ovo jeste malo više posla nego direktno implementiranje GA4 na sajt ali je dugoročno mnogo bolja opcija jer nam omogućava da podesimo tracking za dodatne događaje, što će biti tema jednog od budućih vodiča.

Da otvorimo GTM nalog, posjetićemo ovaj link i kliknuti na Create Account.

Kreiranje GTM naloga prvi korak

U Account Setup dijelu na sljedećem koraku ćemo unijeti naziv firme ili projekta i odabrati zemlju u kojoj se nalazimo. Nećemo podijeliti podatke sa Google-om, ionako već sve skupljaju.

Kreiranje GTM naloga drugi korak

U Container Setup dijelu ispod unijećemo domen sajta za koji postavljamo GTM (bez https//: dijela, samo domen) i odabrati Web opciju ispod kako je u pitanju web sajt. Kada sve podesimo kliknućemo na Create.

Kreiranje GTM naloga treći korak

Prihvatićemo uslove korišćenja.

Kreiranje GTM naloga četvrti korak

Otvoriće nam se GTM interfejs i odmah ćemo vidjeti kod koji je potrebno implementirati na sve stranice sajta da bi GTM počeo da radi. Za sada ćemo samo sačuvati ovaj kod i upamtiti da prvi dio treba dodati unutar <head> tag-a a drugi dio unutar <body> tag-a u HTML kodu sajta.

Kreiranje GTM naloga peti korak

Kliknućemo na OK da zatvorimo taj prozor. Kod možemo pogledati opet kad god želimo klikom na GTM ID pri vrhu stranice.

Kreiranje GTM naloga šesti korak

Da ubacimo GA4 tag u GTM, kliknućemo na Tags karticu i onda na New u gornjem desnom uglu.

Povezivanje GA4 sa GTM nalogom prvi korak

Kliknućemo na prazno Tag Configuration polje i odabrati GA4 Configuration tag.

Napomena: Google je nedavno počeo transformaciju GA4 Configuration tag-a u takozvani Google Tag. Ako ne vidite GA4 Configuration onda odaberite Google Tag, postavka je ista.

Povezivanje GA4 sa GTM nalogom drugi korak

Tu ćemo unijeti Measurement ID koji možemo vidjeti kada kliknemo na GA4 Data Stream koji smo kreirali pri pravljenju naloga.

Povezivanje GA4 sa GTM nalogom treći korak
Povezivanje GA4 sa GTM nalogom četvrti korak

Nakon toga ćemo ispod kliknuti na prazno Triggering polje i odabrati All Pages.

Povezivanje GA4 sa GTM nalogom peti korak
Povezivanje GA4 sa GTM nalogom šesti korak

Na kraju ćemo nazvati tag GA4 – Pageview – All Pages (da označimo da smo postavili GA4 na sve stranice sajta) i kliknuti na Save.

Povezivanje GA4 sa GTM nalogom sedmi korak

Kliknućemo na Submit i onda Publish u gornjem desnom uglu da bi objavili izmjene.

Objavljivanje GTM izmjena prvi korak
Objavljivanje GTM izmjena drugi korak

To je to, upravo smo povezali GA4 sa GTM-om. Sada je još samo ostalo da implementiramo GTM kod na sajt.

Ako imate dostupnog programera, pošaljite mu/joj dva dijela koda za implementaciju i obavezno im recite koji dio ide unutar <head> a koji unutar <body> dijela jer u suprotnom kod neće raditi ako se pogrešno implementira.

Ako je sajt rađen u WordPress-u, možemo instalirati plugin GTM4WP plugin i dodati GTM ID kao što je prikazano ispod nakon čega će GTM i GA4 tracking biti aktivirani.

Instalacija GTM koda na WordPress sajt

Bitno je da napomenem da se implementacija GTM koda na WordPress sajt može uraditi i samo dodavanjem tracking koda unutar <head> i <body> sekcije što se u dosta tema može odraditi i bez instaliranja dodatnih plugina.

Međutim, GTM4WP plugin je dosta boja opcija u slučaju da je potrebno postaviti eCommerce tracking za online shop jer ima opciju automatskog slanja određenih parametara koji su za to potrebni u Data Layer, ali više o tome ću pisati u GTM vodiču.

Nakon što smo na neki od prethodnih načina implementirali GTM i samim tim i GA4 kod na sajt, možemo da izađemo iz ovih prozora i naći ćemo se u glavnom GA4 pregledu. Pri vrhu možemo vidjeti u kom smo GA4 nalogu i ako ih imamo više klikom na to polje se možemo prebaciti na drugi nalog.

Prazan GA4 nalog

S obzirom da smo tek dodali GA4 kod na sajt, nećemo imati podatke sa kojima možemo baratati. Prebaciću se na nalog koji već ima podatke kako bi na primjeru vidjeli kako ti podaci izgledaju.

Ako pređemo mišem preko trake na lijevoj strani ekrana, vidjećemo da imamo 4 opcije pri vrhu i 1 na dnu:

 • Home
 • Reports
 • Explore
 • Advertising
 • Admin
GA4 pregledi

Home pregled

Ovaj pregled služi da brzo dobijemo uvid u osnovne metrike sajta. Možemo vidjeti podatke o broju korisnika, konverzija, događaja i sesija u prethodnom periodu (podrazumijevano je posljednjih 7 dana), kao i broj korisnika u posljednjih 30 minuta.

Home pregled osnovi podaci i realtime pregled

Ispod toga takođe možemo vidjeti podatke o sesijama po kanalima saobraćaja, korisnicima prema državi odakle su pristupili sajtu i najposjećenije stranice u Suggested for you sekciji.

Home pregled izvori sesija, korisnici po zemljama i najposjećenije stranice

Ako Google ima specijalan neki uvid ili preporuku na bazi podataka u posljednjih 7 dana, to će prikazati na kraju u Insights & recommendations dijelu.

Home pregled insights & recommendations

Za sada je ovaj dio najčešće prazan i na nalozima koji imaju dosta podataka, ali će se vremenom populisati kako se GA4 platforma bude razvijala.

Reports pregled

Ovdje ćete provoditi vjerovatno najviše vremena ako želite ozbiljnije da se pozabavite podacima. Na prvi pogled izvještaji mogu izgledati prilično zbunjujuće, pogotovo ako ste navikli na GA3 izvještaje koji su dosta pregledniji. Bez brige, nakon nekog vremena ćete se navići i jednako lako izvlačiti podatke koji vam trebaju.

Reports snapshot

Reports snapshot izvještaj pruža detaljnije podatke o glavnim metrikama i vjerovatno će biti izvještaj koji ćete najčešće gledati (pored eventualno Acquisition ili Monetization izvještaja). Veoma je koristan kada želimo za kratko vremena da vidimo pregled svih glavnih metrika a da ne ulazimo u pojedinačne izvještaje.

Prva sekcija prikazuje ukupan broj korisnika, broj novih korisnika, prosječno vrijeme zadržavanja korisnika na sajtu kao i ukupan prihod od prodaje ukoliko je u pitanju eCommerce sajt i konverzije za kupovine su pravilno podešene. Na grafiku desno opet vidimo broj korisnika u posljednjih 30 minuta i zemlje odakle dolaze. Pored toga opet vidimo Google-ove automatizovane uvide ili predloge.

Reports Snapshot osnovni podaci i korisnici u posljednjih 30 minuta

U sljedećoj sekciji vidimo raspored novih korisnika i sesija prema izvoru saobraćaja, koje kampanje su dovele najviše korisnika u datom vremenskom periodu i broj korisnika po geografskoj lokaciji.

Reports Snapshot izvori novih korisnika, top kampanje i države gdje se korisnici nalaze

Nakon toga vidimo trend rasta ili opadanja aktivnih korisnika, tabelu o retenciji korisnika (procenat korisnika koji nastavljaju da posjećuju sajt narednih nekoliko nakon prve posjete prema kohorti kojoj pripadaju, više o tome kasnije) kao i listu najposjećenijih stranica.

Reports Snapshot trend rasta korisnika, retencija i najposjećenije stranice

Na kraju vidimo listu najčešće aktiviranih događaja, konverzija i kupljenih proizvoda (ako je u pitanju eCommerce biznis i praćenje prodaja je podešeno).

Reports Snapshot top događaji, konverzije i proizvodi

U desnom gornjem uglu možemo da mijenjamo vremenski interval za koji želimo da vidimo podatke, a ispod toga imamo tri bitne ikonice koje su prisutne i na svim ostalim izvještajima pa da ih pojasnimo.

Edit comparisons opcija omogućava da uporedimo metrike iz izvještaja za nekoliko različitih dimenzija.

Na primjer, možemo uporediti metrike korisnika koji su posjetili sajt organski preko Google-a u odnosu na korisnike koji su došli preko Google Ads kampanja, ili metrike korisnika koji koriste desktop uređaje u odnosu na korisnike mobilnih uređaja.

Recimo prvo poređenje ćemo postaviti tako što ćemo kliknuti na Edit Comparions, dodati prvi uslov da Session source/medium dimenzija sadrži organic vrijednost (za organski saobraćaj) i drugi uslov da Session source/medium dimenzija sadrži cpc vrijednost (za Google Ads saobraćaj) kako bi mogli da vidimo te podatke uporedno. Da uklonimo ta poređenja možemo kliknuti na x pored te vrijednosti i gornjem lijevom uglu.

Edit Comparisons opcija

Postoje stotine potencijalnih kombinacija tako da skoro sigurno možete uporediti dvije ili više različitih grupa korisnika da dobijete tačno one podatke koji vama trebaju.

Share this report ikonica omogućava da podijelite izvještaj sa nekim. Možete podijeliti direktan link izvještaja pomoću Share Link opcije, s tim što osoba sa kojom dijelite link mora imati pristup na istom GA4 nalogu kako bi mogla da pogleda izvještaj.

Shareovanje GA4 izvještaja

Ukoliko želite da podijelite izvještaj sa nekim ko nema pristup GA4 nalogu ili se jednostavno ne snalazi dobro u novom interfejsu, možete preuzeti izvještaj u PDF ili CSV formi putem Download File opcije i poslati im.

Insights je nova opcija koja omogućava da dobijete instant odgovor na najčešća pitanja koja možete imati u vezi performansi vašeg sajta bez potrebe da tražite te podatke kroz izvještaje.

Insights opcija

U trenutku pisanja ovog teksta postoji šest kategorija pitanja:

 • Basic performance – ovdje se nalaze pitanja vezana za generalne metrike sajta poput “koliko korisnika je posjetilo sajt u prethodnih 7 dana?” i “koje su najposjećenije stranice sajta?”. Ako kliknete na neko od pitanja dobićete brz odgovor.
Basic Performance Insights pitanja
Basic Performance Insights odgovor
 • Demographics – pitanja vezana za lokacije sa kojih korisnici pristupaju sajtu i na koje jezike im je podešen pretraživač.
Demographics Insights pitanja
 • User acquisition – pitanja vezana za kanale putem kojih smo privukli nove korisnike.
User Acquisition Insights pitanja
 • Traffic analysis – pitanja vezana za trend rasta ili pada saobraćaja sajta tokom vremena.
Traffic Analysis Insights pitanja
 • Technology – pitanja vezana za uređaje, pretraživače i platforme putem kojih korisnici pristupaju sajtu.
Technology Insights pitanja
 • Ecommerce – pitanja vezana za generalne eCommerce metrike.
eCommerce Insights pitanja

Ako u nekom momentu ne možete da se snađete u mnoštvu podataka, pregledajte pitanja iz Insights opcije, možda se pojavi baš pitanje koje vam u tom trenutku treba.

Realtime

Ovaj izvještaj pruža uvid u korisnike koji su posjetili sajt u prethodnih 30 minuta. Ovo je odličan izvještaj ako želimo da pratimo ponašanje korisnika u realnom vremenu kako samo ime kaže.

Na prvoj kartici vidimo broj aktivnih korisnika u posljednjih 30 minuta, broj korisnika po minutima i uređajima koje koriste. Sa strane, nalazi se i mapa na kojoj su prikazane lokacije posjetilaca sajta.

Realtime Overview prvi dio

Sljedeća grupa kartica pruža uvid u načine na koji korisnici dolaze do sajta (korisnici prema izvoru, medijumu ili kampanji), prikaz podešenih publika (na primjer svi korisnici u odnosu na nove korisnike) i listu najposjećenijih stranica sajta u proteklih 30 minuta.

Realtime Overview drugi dio

U posljednjem redu kartica možemo vidjeti najčešće aktivirane događaje i konverzije, kao i osobine korisnika (user properties) koje je potrebno definisati u GTM-u o čemu ću više pisati u jednom od budućih tekstova.

Realtime Overview treći dio

GA4 realtime izvještaj takođe nudi mogućnost pregleda aktivnosti nasumičnih korisnika koji su na sajtu u tom trenutku. Da vidimo pregled aktivnosti, kliknućemo na dugme View user snapshot u gornjem desnom uglu.

View User snapshot opcija prvi korak

Ovo će nam otvoriti pregled sesije nasumičnog korisnika gdje možemo da vidimo gdje se korisnik lokacijski nalazi, koji uređaj koristi i koje događaje je aktivirao.

User Snapshot pregled

Klikom na strelice pri vrhu možemo da pređemo na sljedećeg nasumičnog korisnika i vidimo prikaz i njihove sesije.

User Snapshot prikaz sesije drugog korisnika

Vidjeli smo kako možemo koristiti Reports snapshot i Realtime izvještaje da dobijemo brz uvid u korisnike sajta u određenom periodu.

Sada ćemo ući malo dublje u podatke kroz grupu izvještaja vezanih za izvore saobraćaja – Acquisition.

Acquisition Reports (izvještaji o akviziciji saobraćaja)

Ova grupa izvještaja nam omogućava da uporedimo efektivnost raznih kanala saobraćaja i kampanja koje nam dovode korisnike i odlučimo u koje se najviše isplati ulagati.

U odnosu na GA3, izvještaj o akviziciji saobraćaja je prošao kroz značajne promjene u GA4 i sada je podijeljen na dva dijela – User Acquisition (akvizicija korisnika) i Traffic Acquisition (akvizicija saobraćaja). Tu možemo vidjeti osnovne metrike sajta prema izvoru odakle je došao saobraćaj kao što su organska pretraga, Google Ads, social itd.

User Acquisition izvještaj
Traffic Acquisition izvještaj

Uz to, imamo i Overview izvještaj koji pruža kratak pregled ukupnog broja korisnika prema izvorima saobraćaja.

Acquisition Overview

Koja je razlika između akvizicije korisnika i akvizicije saobraćaja? Hajde da pogledamo.

Akvizicija korisnika se zasniva na angažovanju pojedinačnih korisnika na sajtu. Ovaj izvještaj se fokusira na prvi izvor sesije preko kog je korisnik posjetio sajt i koristi first-click sistem atribucije. To znači da će buduće posjete istog korisnika biti pripisane izvoru prve sesije, čak i ako kasnije posjeti sajt putem nekog drugog izvora.

Akvizicija saobraćaja funkcioniše drugačije i uzima u obzir najskoriji izvor saobraćaja koji je doveo korisnika na sajt. Ovaj pristup se zasniva na last-click sistemu atribucije.

Da bi malo bliže objasnili razliku, pogledajmo primjer.

Recimo da neki korisnik po imenu Marko prvo posjeti sajt preko organske Google pretrage.

Marko provede neko vrijeme na sajtu, pogleda par stranica i napusti sajt. Tri dana kasnije, Marko se vrati na sajt preko istog uređaja jer je kliknuo na Google Display reklamu koja mu se pojavila jer radimo Google Display Remarketing. U toku te posjete, Marko ispuni kontakt formu da nas kontaktira u vezi usluga koje pružamo.

U ovom slučaju imamo dvije odvojene sesije (posjete sajtu) istog korisnika. Naši izvještaji o akviziciji korisnika i akviziciji saobraćaja će prikazati različite rezultate.

Izvještaj o akviziciji korisnika će dodijeliti obje sesije (i samim tim i konverziju) Google organskoj pretrazi jer je to prvi izvor saobraćaja preko kog je Marko posjetio sajt.

Međutim, izvještaj o akviziciji saobraćaja će dodijeliti prvu sesiju Google organskoj pretrazi a drugu sesiju Google Display-u. Kom izvoru bi ovdje bila pripisana konverzija zavisi od sistema atribucije koji koristimo. Recimo u last click sistemu bi konverzija pripala Google Display kampanji, a u data driven atribuciji bi zasluge za konverziju bile podijeljene između organskog i display saobraćaja.

Koji od ova dva izvještaja ćete primarno koristiti zavisi od vašeg pristupa marketingu i ciljeva. Ako vas zanima koji kanal je korisnike inicijalno doveo na sajt, najbolje je da se držite izvještaja o akviziciji korisnika. Ako tražite što bližu zamjenu za izvještaj o akviziciji koji je postojao u GA3, izvještaj o akviziciji saobraćaja je bolja opcija.

 

Ok, pogledali smo šta su izvještaji o akviziciji, ali kako da iz njih izvučemo maksimum?

Prilagođavanje primarnih dimenzija na izvještajima

Prvi korak je da prilagodimo primarnu dimenziju izvještaja koja prikazuje razne kanale saobraćaja. U suštini primarne dimenzije su veoma slične između izvještaja o akviziciji korisnika i saobraćaja, samo što u izvještaju o akviziciji korisnika počinju sa “First user” a u izvještaju o akviziciji saobraćaja sa “Session” u skladu sa karakteristikama tih izvještaja koje smo već pomenuli.

Ako kliknemo na zagljavlje prve kolone vidjećemo da imamo nekoliko opcija:

 • Default channel group
 • Source / medium
 • Medium
 • Source
 • Source platform
 • Campaign

Default channel group je podrazumijevana opcija i omogućava nam da vidimo podatke za generalne izvore saobraćaja kao što su organic search, paid search, email, referral itd. Međutim, problem nastaje kada nam trebaju detaljniji podaci o različitim kampanjama.

Recimo, ako želimo da vidimo granularne podatke o više različitih Google Ads kampanja to nije moguće sa default channel group opcijom jer su podaci grupisani unutar tog kanala.

Ako ste pročitali tekst o UTM parametrima, znate da ih je potrebno uvijek koristiti na kampanjama što nam onda olakšava i analiziranje podataka u GA4. Tako, na primjer, možemo promijeniti primarnu dimenziju na Campaign (First user campaign ili Session campaign u zavisnosti od toga koji izvještaj gledamo) i tu ćemo vidjeti detaljnije podatke za svaku kampanju.

Ispod možemo vidjeti prikaz kako to izgleda (morao sam da zamutim nazive kampanja zbog privatnosti klijenta). 

Traffic Acquisition izvještaj sa Session campaign primarnom dimenzijom

Da vidimo još detaljnije podatke, kliknućemo na + pored prve dimenzije i odabrati Platform device > device category da dodamo i tu dimenziju. Tako možemo vidjeti i rezultate po tipu uređaja za svaku kampanju što može znatno olakšati i poboljšati optimizaciju kampanja.

Dodavanje druge dimenzije izvještaju prvi korak
Dodavanje druge dimenzije izvještaju drugi korak
Dodavanje druge dimenzije izvještaju treći korak

Osim dimenzija vezanih za izvore saobraćaja, klikom na + sa njima možemo ukombinovati i pregled prema:

 • Demografskim karakteristikama (godine i pol)
 • Geografskim lokacijama (gradovi, zemlje, regioni)
 • URL-u stranica
 • Platformi ili uređaju (pretraživač, tip i brend uređaja, rezolucija ekrana, jezik i slično)
 • Vremenu posjete (sat, dan, sedmica, mjesec, godina)
 • Korisnicima (datum prve posjete ili sesije, pripadnost publici)

 

Prilagođavanje Acquisition izvještaja sa dodatnim metrikama

Podrazumijevane metrike dostupne u izvještajima o akviziciji su fokusirane na metrike poput broja korisnika i njihovog angažovanja na sajtu, događaje i konverzije.

To je sasvim dovoljno ako želite osnovni pregled onoga što se dešava na sajtu.

Ali ako želite da zaronite dublje i zaista razumijete kako izvori saobraćaja utiču na poslovni učinak, možete da prilagodite ove metrike.

Da bismo dodali ili uklonili metriku, prvo ćemo kliknuti na ikonicu olovke u gornjem desnom uglu izvještaja.

Dodavanje novih metrika u izvještaj prvi korak

Kliknućemo na opciju Metrics.

Dodavanje novih metrika u izvještaj drugi korak

Klikom na x pored već dodatih metrika možemo ih ukloniti. Ovo može biti korisno ako već imamo 12 metrika u izvještaju jer je to maksimum.

Uklanjanje metrike iz izvještaja

Da dodamo nove metrike kliknućemo na Add metric i odabrati neku sa poduže liste. Recimo da želimo da dodamo Bounce Rate, veoma poznatu metriku iz stare verzije analitike koja po automatizmu nije uključena u GA4 izvještaje.

Dodavanje novih metrika u izvještaj treći korak

Kada smo zadovoljni listom metrika koje smo dodali, kliknućemo na Apply.

Dodavanje novih metrika u izvještaj četvrti korak

Da trajno sačuvamo izmjene metrika, kliknućemo na Save dugme koje se nalazi pored datuma u gornjem dijelu ekrana i onda na Save changes to current report. U slučaju da želimo da sačuvamo izmjene kao novi izvještaj, odabrali bi drugu opciju – Save as a new report.

Dodavanje novih metrika u izvještaj peti korak

Ako smo odabrali prvu opciju, od sada ćemo taj izvještaj uvijek vidjeti sa novim metrikama koje smo dodali dok god opet ne izmijenimo listu metrika.

Kao što vidite, izvještaji u GA4 su prilično prilagodljivi i možemo kombinovati različite dimenzije i metrike da dobijemo tačno one podatke koje želimo da analiziramo.

Sada znamo na koji način možemo upravljati i koristiti podatke iz izvještaja o akviziciji, vrijeme je da pređemo na izvještaje o angažovanju.

Engagement Reports (izvještaji o angažovanju korisnika)

GA4 izvještaji o angažovanju služe kao indirektna zamjena za izvještaj o ponašanju korisnika koji smo koristili u GA3. Međutim, pristup mjerenju angažovanja i metrike koje se koriste su drugačije.

Kao što smo već pomenuli, GA4 ne stavlja fokus na Bounce Rate (stopu posjeta samo jedne stranice) koji je bio jedna od glavnih metrika u staroj verziji analitike. Bounce Rate je negativna metrika – što je niži, to bolje u većini slučajeva.

Umjesto toga, GA4 koristi Engagement Rate (stopu angažovanja) kao najbitniju mjeru angažovanja korisnika. Ova metrika je i bolji način mjerenja zainteresovanosti korisnika za sajt i sadržaj na njemu. Sesija korisnika se smatra angažovanom ako traje duže od 10 sekundi, dovede do neke vrste konverzije ili korisnik posjeti više od jedne stranice.

Neko će vam reći da je Engagement Rate suprotna metrika od Bounce Rate-a, što bi nekako i imalo smisla, ali to nije 100% tačno zbog različitih faktora koji se koriste za njihovo mjerenje.

Na primjer, u GA3 se smatra da je korisnik “bounce-ovao” ako je došao na sajt, pročitao sav sadržaj prve stranice, preduzeo neku radnju koja je bitna ali ga ne vodi na novi URL, kao što je prijava za newsletter, i onda napustio sajt.

Ne možemo reći da takav korisnik nije angažovan ili zainteresovan, ali ulazi u Bounce Rate statistiku. Takav korisnik bi u GA4 bio smatran angažovanim i ulazio bi u Engagement Rate. U tom slučaju bi imali preklapanje između Bounce Rate i Engagement Rate metrika.

 

Engagement Overview

Ovaj pregled nam služi da dobijemo uvid u generalne podatke o angažovanju korisnika na sajtu.

Na prvoj kartici možemo vidjeti sljedeće podrazumijevane metrike:

 • Average Engagement Time – prosječno vrijeme zadržavanja korisnika na sajtu. Ovo nije isto kao prosječno vrijeme trajanja sesije jer jedan korisnik može imati više od jedne sesije (posjete) sajtu u određenom periodu.
 • Engaged Sessions per User – mjera angažovanih sesija u odnosu na ukupan broj korisnika i u suštini mjeri prosječno angažovanje korisnika. Nije isto što i Engagement Rate koji mjeri angažovanje na ukupan broj sesija.
 • Average Engagement Time per Session – prosječno vrijeme trajanja sesije.

Klikom na metrike možemo vidjeti kretanje vrijednosti tokom odabranog vremenskog intervala. Kartica pored prikazuje broj korisnika i najposjećenije stranice u posljednjih 30 minuta.

Engagement Overview osnovni grafikoni

Sljedeća kartica prikazuje broj pregleda stranica (Views) i događaja (Events). Klikom na metriku možemo vidjeti kretanje njene vrijednosti tokom odabranog vremenskog perioda.

Pored nje možemo vidjeti listu događaja koji su najčešće aktivirani u tom vremenskom periodu i najpopularnije stranice sajta (Page Screens).

Engagement Overview grafikoni o pregledima, događajima i najposjećenijim stranicama

Sljedeća dva grafikona prikazuju aktivnost korisnika tokom vremena (user activity over time).

Aktivnost korisnika tokom vremena i User stickiness prikazuju broj korisnika koji su koristili sajt u proteklih 30 dana, 7 dana i 1 dan. Ove kartice možemo koristiti da vidimo promjene aktivnosti tokom kraćeg vremenskog perioda u poređenju sa promjenama tokom dužeg vremenskog perioda.

Engagement Overview user activity over time i user stickiness grafikoni

Sljedeći odnosi su automatski uključeni:

 • Dnevni aktivni korisnici (DAU) / Mjesečni aktivni korisnici (MAU)
 • Dnevni aktivni korisnici (DAU) / Sedmični aktivni korisnici (WAU)
 • Sedmični aktivní korisnici (WAU) / Mjesečni aktivni korisnici (MAU)

Na primjer, odnos DAU/WAU pokazuje procenat korisnika koji imali interakciju sa sajtom u posljednja 24 sata u poređenju sa onima koji su imali interakciju u posljednjih 7 dana. Ako bi svi korisnici svakodnevno makar jednom posjetili sajt 7 dana za redom, taj odnos bi bio 100%. Ako su neki korisnici posjetili sajt u proteklih 7 dana, ali ga nisu posjetili prošlog dana, taj odnos bi bio manji od 100%.

Klikom na ikonicu olovke u Overview pregledu bilo koje grupe izvještaja možemo uključiti dodatne kartice ili ukloniti neke od podrazumijevanih. 

Dodavanje novih kartica u Overview izvještaje prvi korak

Klikom na Add cards možemo vidjeti koje su sve kartice dostupne za taj tip izvještaja.

Dodavanje novih kartica u Overview izvještaje drugi korak
Dodavanje novih kartica u Overview izvještaje treći korak

Dostupnih kartica je mnogo i vjerovatno će ih biti još u budućnosti tako da uvijek možemo personalizovati Overview pregled da brzo dođemo do najrelevantnijih informacija za naš sajt.

 

Events

Events izvještaj nam prikazuje razne podatke o događajima na sajtu.

U GA4 kontekstu, događajem se smatra bilo koja aktivnosti koja se desi na sajtu. Ovdje se ne misli samo na aktivnosti korisnika koje su se obično smatrale događajima u GA3 poput ispunjavanja kontakt forme, klika na neko dugme i slično.

Učitavanje stranice, scrollovanje do kraja stranice, gledanje videa koji je na stranici, preuzimanje fajla i slično su samo neki od podrazumijevanih događaja unutar GA4, a još mnogo ih je moguće dodati ako želimo. Maltene svaka aktivnost (a u nekim slučajevima i neaktivnost) korisnika na sajtu se može mjeriti pomoću događaja.

Grafikoni na početku Events izvještaja prikazuju podatke o broju najpopularnijih događaja na sajtu tokom vremena, kao i  njihov ukupan broj u određenom vremenskom intervalu.

Engagement Events broj događaja tokom vremena

Ispod toga možemo vidjeti tabelarni prikaz koji sadrži nazive događaja kao podrazumijevanu dimenziju i metrike:

 • Broj događaja (event count) – broj aktivacije pojedinačnih događaja.
 • Broj korisnika (total users) – broj korisnika koji su aktivirali događaje. Kako je pregled stranice takođe događaj, svi korisnici koji su posjetili sajt su morali aktivirati neki događaj.
 • Broj događaja po korisniku (event count per user) – kolona prikazuje koliko puta u prosjeku korisnici aktiviraju događaje sa liste.
 • Ukupan prihod (total revenue) – ukoliko imamo događaje koji imaju monetarnu vrijednost i praćenje za njih je pravilno podešeno da se ta vrijednost šalje u GA4, ovdje možemo vidjeti te vrijednosti.
Events izvještaj tabelarni prikaz

Kao i sve ostale izvještaje, i ovaj možemo prilagoditi sa dodatnim dimenzijama, metrikama i poređenjima.

 

Conversions

Conversions izvještaj je skoro identičan Events izvještaju, samo što nam umjesto svih događaja prikazuje samo podatke vezane za događaje koje smo označili kao konverzije.

Konverzije su bitni događaji koje korisnici preduzimaju na sajtu i koji pomažu u rastu poslovanja. Ovi događaji mogu biti posjeta određenoj vrijednoj stranici sajta, telefonski poziv, popunjavanje kontakt forme, dodavanje artikla u korpu, kupovina itd. Konverzije su različite za svakog oglašivača i zavise od našeg prodajnog lijevka i poslovnih ciljeva.

Da bi neki događaj označili kao konverziju, potrebno je da kliknemo na Admin ikonicu u donjem lijevom uglu ekrana i nakon toga u Property koloni na Events.

Označavanje događaja kao konverzije prvi korak

Vidjećemo prikaz svih događaja koji su se u određenom periodu desili na sajtu. Događaj možemo označiti kao konverziju klikom na slajder u Mark as conversion koloni.

Označavanje događaja kao konverzije drugi korak

Nakon toga će se taj događaj pojavljivati i u Conversions dijelu unutar Property kolone.

Označavanje događaja kao konverzije treći korak

U GA4 jedina podrazumijevana konverzija je trenutno purchase (kupovina) događaj. Međutim, da bi i taj događaj radio potrebno je dodatno podešavanje koda sajta i podešavanje kroz GTM što će biti tema jednog od budućih tekstova.

Bitno je da napomenem da se podaci o broju konverzija prikupljaju od momenta kada smo označili događaj kao konverziju. Istorijski podaci o tom događaju neće biti preneseni u Conversions izvještaj nego kreću od nule.

Vremenom će se podaci o događajima koji su označeni kao konverzije prikupiti i moći ćemo da ih vidimo u Conversions izvještaju.

Conversions izvještaj

Pages and screens

Pages and screens izvještaj u Google Analitici 4 prikazuje analizu učinka različitih stranica sajta. Prikaz stranice može uključivati početno učitavanje stranice, ponovno učitavanje ili ponovnu posjetu istoj stranici.

Ovaj izvještaj je veoma bitan za analizu uspješnosti sajta jer nam omogućava da saznamo koji sadržaj je najinteresantniji korisnicima.

Kada pristupimo izvještaju, prva dva grafika nam prikazuju broj posjeta nekoliko najpopularnijih stranica tokom vremenskog perioda koji smo odabrali i ukupan broj posjeta najpopularnijih stranica.

Pages and Screens izvještaj grafici o najposjećenijim stranicama

Ispod toga možemo vidjeti listu svih stranica i podatke o:

 • broju pregleda stranica (Views)
 • broju unikatnih korisnika koji su ih posjetili (Users)
 • broju pregleda stranice po korisniku (Views per user)
 • prosječnom vremenu zadržavanja korisnika na tim stranicama (Average engagement time)
 • broju događaja koji su se desili na stranicama (Event count)
 • broju konverzija koje su se desile na stranicama (Conversions)
 • prihodima koje su konverzija na tim stranicama donijele (Total revenue)

Inicijalno možemo vidjeti samo 10-ak stranica, ali ako odaberemo veću vrijednost u rows per page koloni možemo vidjeti spisak svih stranica u zavisnosti od toga koliko ih imamo na sajtu.

Pages and Screens detaljna tabela

U kolonama događaja i konverzija, možemo odabrati da vidimo i koliko puta su se samo jedan događaj ili konverzija desili na nekoj stranici.

Pages and Screens podaci po stranicama za samo jedan event

Prihode po pojedinačnim stranicama ćemo ovdje vidjeti samo ako imamo podešene konverzije koje imaju određenu vrijednost i koje se aktiviraju na regularnim stranicama.

U većini slučajeva je ova metrika relevantna samo za eCommerce biznise i svi prihodi su pripisani stranicama plaćanja ili stranicama potvrde o narudžbi.

Pages and Screens purchase podaci po stranicama

Landing page

Landing page izvještaj je veoma sličan Pages and screens izjveštaju, s tim što samo prikazuje podatke za stranice koje su korisnici prve posjetili prije nego što su prešli na ostatak sajta. Ovaj izvještaj u suštini prikazuje koje stranice su najefektivnije za privlačenje korisnika i kako se korisnici ponašaju na njima.

Na primjer, ako neki korisnik sa Google rezultata klikne na link O nama stranice, ta posjeta ulazi u Landing page izvještaj. Ako nakon toga korisnik pređe na Kontakt stranicu, ta posjeta Kontakt stranici neće ući u Landing page izvještaj, ali hoće u Pages and screens izvještaj.

U slučaju eCommerce biznisa, ovdje možemo vidjeti i koliko je koja stranica doprinjela prihodima sajta. Ovaj izvještaj važi samo za specifične stranice i nije povezan sa pojedinačnim proizvodima. Na primjer, ako neko prvo posjeti stranicu jednog proizvoda a na kraju kupi drugi, prihod od tog drugog proizvoda će biti pripisan landing stranici prvog proizvoda u ovom izvještaju.

Landing page izvještaj

Monetization Reports (izvještaji o monetizaciji)

Ukoliko imate eCommerce biznis, GA4 izvještaji su odličan način da pratite performanse vaše online prodavnice. Tu možemo vidjeti prihod od online prodavnice, ali i eventualne prihode od Adsense oglašavanja ako koristimo taj tip monetizacije. Takođe možemo da pratimo kretanje prihoda tokom vremena da bismo identifikovali trendove i pratili uspjeh kampanja.

Podešavanjem nekoliko događaja vezanih za monetizaciju, možemo da pratimo bitne konverzije kao što su dodavanje proizvoda u korpu, početak procesa kupovine i sama kupovina. Dok ne podesimo ove događaje i eCommerce konverzije, u ovim izvještajima nećemo vidjeti nikakve podatke.

Praćenje događaja je preopširna tema da bi stala u ovaj tekst, ali ću i o tome pisati uskoro. Za sada se možete poslužiti ovim spiskom preporučenih događaja monetizacije da odlučite koji bi bili relevantni za vaš projekat.

Izveštaji o monetizaciji su obimni i imaju mnogo prilagodljivih elemenata, tako da ćemo u nastavku detaljnije pogledati svaki od njih.

 

Monetization Overview

Prvi izvještaj koji ćemo vidjeti u ovom dijelu je generalni pregled monetizacije. U vrhu ćemo vidjeti kartice između kojih možemo da kliknemo, uključujući ukupan prihod od svih izvora monetizacije, prihod od online prodavnice i ukupan prihod od Adsense oglasa. U slučaju da imamo samo online prodavnicu, prva i druga metrika će prikazivati isti broj a prihod od Adsense oglasa će biti 0.

Dnevne podatke o odabranoj metrici možemo dobiti prelaskom preko grafikona.

Pored toga vidimo i grafikon koji prikazuje informacije o monetizaciji poput ukupnog broja kupaca u odnosu na broj kupaca koji kupuju prvi put. To nam pokazuje u kojoj mjeri se za prodaju oslanjamo na postojeće u odnosu na nove kupce.

Monetization Overview izvještaj osnovni podaci

Ispod toga vidimo grafikon o prosječnom prihodu po korisniku. Bitno je napomenuti da se ovdje ne misli na prihod u odnosu na ukupan broj kupaca već korisnika, uzimajući u obzir i korisnike koji nisu ništa kupili. To je indikator koliko nam svaki posjetilac u prosjeku vrijedi koji bi morali imati na umu kada određujemo cijenu po kliku na reklamnim kampanjama.

Pored tog grafikona vidimo i listu najčešće kupljenih proizvoda.

Monetization Overview izvještaj grafikoni o proječnom prihodu po kupcu i lista najpopularnijih proizvoda

Na kraju možemo vidjeti još nekoliko manjih grafikona koji prikazuju podatke samo ukoliko smo podesili praćenje događaja poput prihoda od Adsense oglasa, kupovina unutar mobilne aplikacije, kupona i promocija za online prodavnicu, i slično.

Kao i kod ostalih izvještaja, sve ove metrike i dimenzije možemo dodatno prilagoditi da bi došli do tačno onih podataka koji nas najviše interesuju.

 

Ecommerce purchases

Ako imate online prodavnicu i podešene standardne eCommerce događaje ovo će biti izvještaj u kome ćete vjerovatno provesti mnogo vremena.

Prvi grafikon ovog izvještaja prikazuje broj pregleda najpopularnijih proizvoda u online prodavnici, dok drugi predstavlja odnos pregleda proizvoda u odnosu na dodavanje proizvoda u korpu.

Drugi grafikon nam tako omogućava da vidimo koji proizvodi imaju veću ili manju stopu dodavanja u korpu da bi pokušali da utvrdimo kako bi taj odnos mogli poboljšati.

Monetization eCommerce purchases izvještaj - grafikoni kupovine po nazivu proizvoda tokom vremena i najčešće kupljeni proizvodi

Nakon toga vidimo pregled svih proizvoda zajedno sa metrikama koliko puta su pregledani, dodati u korpu, kupljeni i koliko prihoda su nam donijeli. Kao i ostale izvještaje, i ovaj možemo prilagoditi sa dodatnim metrikama i dimenzijama. Ako već nije uključena, ovdje je uvijek dobro dodati i User conversion rate metriku uz purchase konverziju označenu kako bi vidjeli kolika je stopa konverzije po pojedinačnim proizvodima. 

Monetization eCommerce purchases izvještaj - tabelarni prikaz kupovina po proizvodima

User purchase journey

User purchase journey izvještaj prikazuje koliko korisnika napusti sajt na svakom koraku prodajnog lijevka. Pomaže nam da identifikujemo korake u toku prodaje koje je potrebno poboljšati.

Na primjer, ako korisnici često odustaju između koraka gdje pregledaju porudžbinu i unose metod plaćanja i završetka kupovine, potrebno je testirati da li su troškovi dostave previsoki ili možda određena dugmad ili linkovi ne rade.

Koraci prodajnog lijevka u GA4 su:

 • Session start (početak sesije)
 • View product (pregled proizvoda)
 • Add to cart (dodavanje proizvoda u korpu)
 • Begin checkout (početak proces kupovine)
 • Purchase (završetak proces kupovine)

Na tabeli ispod možemo vidjeti koliko korisnika nastavlja dalje kroz prodajni lijevak prema kategoriji uređaja koji koriste.

User purchase journey izvještaj

Osim kategorije uređaja, iste podatke možemo vidjeti i za pojedinačne geografske lokacije, pretraživače ili jezik pretraživača koje posjetioci koriste.

User purchase journey izvještaj primarne dimenzije

Pomoću ove tabele tako možemo utvrditi da li postoji neki problem pri kupovini na određenim uređajima ili koje imaju korisnici iz određenih regiona ili na određenim pretraživačima.

Preostali su nam In-app purchases, Publisher ads i Promotions izvještaji koji obuhvataju elemente koji se rjeđe povezuju sa analitikom ali ćemo ih brzo proći da znate da su dostupni ukoliko koristite neku od tih funkcija.

 

In-app purchases

Pomenuli smo da GA4 može da prikuplja i podatke o korišćenju mobilnih aplikacija. In-app purchases izvještaj nam pruža uvid u plaćanja unutar aplikacije ako smo je povezali sa GA4 i pravilno postavili događaje o kupovini. 

Publisher ads

Publisher ads izvještaj nam prikazuje podatke o prihodima od reklama na našem sajtu ili aplikaciji u slučaju da imamo uključenu monetizaciju preko Google Adsense-a ili AdMob-a i sve smo pravilno uvezali.

Promotions

Jedan od tipičnih GA4 eCommerce događaja su i promocije.

Promotions izvještaj sadrži identične metrike kao Ecommerce purchases izvještaj, samo što prikazuje podatke samo za proizvode koji sadrže Promotion parametar koji se može podesiti u Google Tag Manager-u. Ovaj izvještaj obično nije pretjerano koristan za manje eCommerce projekte koji lako mogu da isprate koji proizvodi su na promociji a koji ne, ali je veoma koristan za veće eCommerce brendove.

Retention Report (izvještaj o zadržavanju korisnika)

Ovaj izvještaj pokazuje koliko dobro sajt zadržava korisnike tokom vremena.

Za neke tipove biznisa ima smisla da korisnici samo jednom posjete sajt i više se ne vrate jer su riješili problem i neće ga više imati. Međutim, za većinu biznisa je stepen zadržavanja korisnika odlična mjera snage njihovog marketinga i brenda.

 

New / Returning Users

Prvi grafikon prikazuje broj korisnika koji su prvi put došli na sajt (New users) i korisnika kojima to nije bila prva posjeta (Returning users) u određenom vremenskom periodu.

Retention izvještaj new vs returning users grafikon

Odnos novih korisnika i korisnika koji su se vratili na sajt je jedan od najčešćih načina da se procijeni koliko je sajt dobar u njihovom zadržavanju.

Kada tek pokrećemo sajt i radimo na privlačenju korisnika velika većina posjetioca će biti novi korisnici dok sajt ne sazrije i potrošnja na reklamiranje se ne stabilizuje (ako reklamiramo novi sajt).

Kako sajt postaje poznatiji i brend jača, broj korisnika koji se vraćaju na sajt će se povećati, a broj novih korisnika će se stabilizovati ili rasti manjim tempom. U ovom slučaju, odnos korisnika koji se vraćaju na sajt u odnosu na nove će postati veći.

Ne postoji tačan odgovor koliki bi ovaj racio trebao da bude. Najbolje je da uzmete trenutni racio zadržavanja korisnika (korisnici povratnici / novi korisnici) i nastojite da ga što više podignete u budućnosti.

Što se više korisnika vraća na sajt to bolje za vaš biznis. Pogotovo ako se vraćaju bez upotrebe remarketinga jer onda ne morate konstantno ulagati mnogo novca da bi vratili korisnike na sajt.

 

User retention by cohort

Sledeći grafikon prikazuje User retention by cohort (zadržavanje korisnika po kohorti).

Kohorta označava grupisanje korisnika po određenim kriterijumima. U ovom slučaju korisnici su grupisani u kohorte prema danu kada su prvi put posjetili sajt i koliko često su ga opet posjećivali u narednom periodu. Na oba ova grafika imamo tri linije – “Day 1”, “Day 7” i “Day 30”. Ove linije označavaju koliko je korisnika zadržano u narednih 1, 7 i 30 dana.

Retention izvještaj - User retention by cohort grafikon

Na primjer, 4 korisnika posjete sajt 1 jula. Do 2 jula 3 od ta 4 korisnika se vrate na sajt tako da će “Day 1” linija za 1 jul prikazivati 75% User retention. Do 8 jula 2 korisnika od preostala 3 su se vratila tako da će “Day 7” linija za 1 jul prikazivati 50%. Do 31og jula, 1 korisnik se vratio od preostala 2 tako da će “Day 30” linija za 1 jul prikazivati 25%.

Pored imamo grafikon User engagement by cohort (angažovanje korisnika prema kohorti).

 

User engagement by cohort

Ovaj grafikon prikazuje prosječno vrijeme zadržavanja korisnika na sajtu nakon što su prvi put posjetili sajt. Kao i kod zadržavanja korisnika prema kohorti, i ovdje imamo “Day 1”, “Day 7” i “Day 30” linije. Razlika je što ovdje umjesto posjeta korisnika analiziramo trajanje tih posjeta između kohorti.

Retention izvještaj - User engagement by cohort grafikon

User retention

Grafikon zadržavanja korisnika (User retention) prikazuje procenat korisnika koji se vraćaju na sajt svaki dan u prva 42 dana. Grafikon počinje sa 100% zadržavanjem korisnika kada svi korisnici posjete sajt prvi put i smanjuje se vremenom kako korisnici opadaju iz svakodnevnih posjeta.

Retention izvještaj - User retention grafikon

User engagement

Grafikon angažovanja korisnika pokazuje prosječno vrijeme angažovanja korisnika koji se vrate u prva 42 dana. Ovaj prikaz uključuje samo povratne korisnike.

Retention izvještaj - User engagement grafikon

Lifetime value

Grafikon doživotne vrijednosti kupca (Lifetime value – LTV) prikazuje prosječan prihod koji su generisali novi korisnici tokom 120 dana od prve posjete. Ukupna vrijednost kupovine tokom vremena se onda dijeli sa ukupnim brojem korisnika i tako dobijamo podatke za ovaj grafikon.

Na primjer, korisnik kupi košulju danas, a zatim cipele sljedeće nedelje. Doživotna vrijednost (LTV) uključuje obje kupovine i sve ostale koje isti korisnik obavi u roku od 120 dana.

Ovako možemo vidjeti kako doživotna vrijednost kupca raste (i da li raste tokom vremena). Ako vidimo da je linija ovog grafikona nakon 103 dana potpuno ravna, možemo zaključiti da kupci najkasnije 103eg dana od prve kupovine vrše posljednju kupovinu.

Retention izvještaj - Lifetime value grafikon

User attributes (demografski izvještaji)

User attributes (demografski izvještaji) prikazuju demografske podatke vaših korisnika što je veoma korisno za identifikovanje karakteristika korisnika koji su najviše zainteresovani za vaše proizvode i usluge. Ovi podaci mogu biti ključni za uspjeh marketing aktivnosti.

Ako znate karakteristike ciljne grupe koja vam donosi najbolje rezultate, možete je targetirati Google Ads ili Facebook Ads kampanjama.

Ovaj izvještaj se sastoji iz dva manja izvještaja – Demographics overview i Demographic details.

Demographics Overview

U Overview dijelu možemo vidjeti osnovni prikaz demografskih karakteristika kao što su:

 • Lokacije korisnika koji su posjetili sajt u zadatom vremenskom periodu
 • Lokacije korisnika koji su posjetili sajt u posljednjih 30 minuta
 • Gradove odakle je najviše korisnika posjetilo sajt
 • Pol korisnika
 • Interesovanja korisnika
 • Starost korisnika
 • Jezike koje korisnici koriste na pretraživačima
User Attributes Demographic Overview izvještaj

Primjetićete da su grafikoni koji bi trebali da prikazuju pol, starost i interesovanja korisnika prazni. Prije nego što Google počne da prikuplja podatke za ove grafikone, potrebno je uključiti Google Signals opciju u podešavanjima.

Da bi je uključili, prvo ćemo kliknuti na Admin dugme u donjem lijevom uglu ekrana i nakon toga u desnoj koloni na Data Settings > Data Collection.

Nakon toga u desnoj koloni kliknemo na Data Settings > Data Collection.

Google Signals uključivanje prvi korak

U Google signals data collection dijelu ćemo kliknuti na Get Started.

Google Signals uključivanje drugi korak

Na sljedećem ekranu ćemo kliknuti na Continue i onda Activate.

Google Signals uključivanje treći korak
Google Signals uključivanje četvrti korak

To je to, kada aktiviramo ovu opciju Google će početi da prikuplja i preostale demografske podatke korisnika. Nažalost, istorijske podatke prije uključivanja opcije ne možemo dobiti pa je bolje ovo uključiti što prije.

Nakon nekog vremena će GA4 prikupiti dovoljno informacija i onda ćemo u Demographics Overview izvještaju vidjeti i preostale podatke.

Primjetićete da se u izvještajima nekada pojavljuju ovi narandžasti trouglovi koji označavaju ograničenje prikazanih podataka. GA4 je uveo ova ograničenja (Data thresholds) u situacijama kada izvještaji imaju premalo podataka kako bi spriječio mogućnost da povežemo nečiji identitet sa njihovim ponašanjem na sajtu. Ne možemo ništa da uradimo povodom tih ograničenja, samo je korisno da imamo na umu da često nećemo vidjeti podatke za sve korisnike koji su posjetili sajt.

Demographics Overview sa Google Signals uključenim

 

Demographic details

Kao što i samo ime kaže, u ovom izvještaju možemo vidjeti detaljniji pregled demografskih karakteristika korisnika.

Prva dva grafikona nam prikazuju broj korisnika iz zemlje odakle imamo najviše posjeta tokom vremena i 5 zemalja iz kojih smo imali najviše posjeta u odabranom vremenskom periodu.

Demographic Details izvještaj korisnici po zemljama tokom vremena i top 5 zemalja

Ispod toga možemo vidjeti detaljnije podatke o broju i angažovanju korisnika iz svih zemalja. Osim za zemlje, možemo vidjeti i podatke o korisnicima prema regionu, gradu, jeziku pretraživača, starosti, polu i interesovanjima.

Demographic Details izvještaj tabelarni prikaz

Tech Report (izvještaj o tehnologiji)

Tech izvještaj u GA4 nam govori sve o tehnologiji koju naša publika koristi da bi pristupila sajtu. Omogućava nam da vidimo koje pretraživače korisnici preferiraju, njihovu rezoluciju ekrana i još mnogo toga.

Ako ste dugogodišnji korisnik Analitike, GA4 tech izvještaj će biti veoma sličan tech izvještaju koji ste navikli da vidite u GA3. Naoružani podacima iz ovog izvještaja, možemo utvrditi da li korisnici imaju problem sa pristupanjem sajtu putem određenih uređaja, pretraživača, veličina ekrana i slično. Ovi podaci nam takođe mogu koristiti za targetiranje publike pri marketing aktivnostima.

Tech izvještaj je po strukturi veoma sličan izvještaju o demografiji i takođe se sastoji iz dva dijela, Overview i Tech details.

 

Tech overview

Tech overview izvještaj prikazuje neke osnovne podatke vezane za tehnologiju koju naša publika koristi. Nije toliko koristan kao Tech details izvještaj za pronalaženje problema.

Prva tri grafikona tech overview izvještaja prikazuju procenat korisnika prema platformi, broj korisnika u posljednjih 30 minuta prema platformi (web će uvijek biti jedina platforma ako ne pratite i događaje na mobilnoj aplikaciji) i broj korisnika prema operativnom sistemu koje koriste.

Tech Overview izvještaj korisnici prema platformi, u posljednjih 30 minuta i prema operativnom sistemu

Ispod toga vidimo broj korisnika prema presjeku platforma / kategorija uređaja koji se koriste (desktop, tablet, mobile), broj korisnika prema pretraživaču koji koriste i procentualan iznos korisnika prema tipu uređaja koje koriste.

Tech Overview izvještaj korisnici prema kategoriji uređaja i pretraživaču koji koriste

Na kraju možemo vidjeti broj korisnika prema rezoluciji ekrana koju koriste što je veoma koristan podatak za testiranje korisničkog iskustva.

Tech Overview izvještaj korisnici prema rezoluciji ekrana kog koriste

U tech overview izvještaju imamo i nekoliko grafikona koji bi imali podatke samo ako imamo GA4 podešen i za mobilnu aplikaciju. Kako se u ovom tekstu fokusiramo na GA4 za web, nećemo ih detaljnije analizirati ali generalno prikazuju podatke o korišćenju različitih verzija i stabilnosti aplikacije.

 

Tech details

Ovaj izvještaj nam pruža detaljniji uvid u tehnologije koje korisnici upotrebljavaju da bi pristupili sajtu.

Prvi grafik prikazuje kretanje broja korisnika prema pretraživaču kog koriste (prikazuje samo top 3 pretraživača) dok drugi prikazuje ukupan broj korisnika koji su koristili taj pretraživač u odabranom vremenskom periodu.

Tech Details izvještaj korisnici prema najpopularnijim pretraživačima koje koriste

Ispod toga možemo vidjeti detaljnije podatke o broju i angažovanju korisnika prema pretraživaču koji koriste.

Tech Details izvještaj tabelarni prikaz prema pretraživačima

Osim pretraživača, na ovom grafikonu možemo pregledati podatke i za sljedeće primarne dimenzije:

 • Kategorija uređaja (Device category)
 • Model uređaja (Device model)
 • Rezolucija ekrana (Screen resolution)
 • Verzija aplikacije (App version) – samo ako imamo GA4 podešen i za aplikaciju
 • Platforma (Platform) – Web ili aplikacija
 • Verzija operativnog sistema (OS version)
 • Platforma i kategorija uređaja zajedno (Platform / category)
 • Operativni sistem (Operating system)
 • Operativni sistem i verzija (OS i verzija)

Ovaj grafikon će nam najviše pomoći u definisanju problema sa korisničkim iskustvom na sajtu jer lako možemo primjetiti da li korisnici na nekim uređajima/operativnim sistemima/veličinama ekrana imaju drastično nižu stopu angažovanja, provode baš malo vremena na sajtu u prosjeku ili uopšte ne konvertuju.

Ok, prošli smo kroz sve standardne izvještaje koje GA4 nudi, sada je vrijeme da pogledamo kako možemo kreirati prilagođene Explorations izvještaje. 

Explore pregled

U odnosu na GA3, u GA4 nedostaje dosta predefinisanih izvještaja na koje smo navikli u GA3. Ti izvještaji će se vjerovatno vremenom dodavati u generalne izvještaje, kao što je bio slučaj sa Landing page izvještajem koji prvobitno nije bio dostupan u GA4.

U međuvremenu, podatke koje nismo mogli izvući kroz grafikone koje smo do sada prošli možemo dobiti unutar Explorations panela.

Explorations su kolekcija naprednih tehnika izvještavanja koje prevazilaze standardne izveštaje i pomažu nam da dobijemo dublje uvide u ponašanje naših korisnika.

Kada želimo detaljnije da istražimo podatke, možemo koristiti Explorations za:

 • brzo obavljanje ad hoc upita za određene podatke
 • sortiranje i detaljniju analizu podataka
 • fokusiranje na najrelevantnije podatke koristeći filtere i segmente
 • kreiranje različitih segmenata i publika
 • dijeljenje Explorations izvještaja sa drugim korisnicima istog GA4 naloga
 • export podataka Explorations izvještaja za upotrebu u drugim alatima

Kada kliknemo na Explore tab, vidjećemo da nam je tu ponuđeno nekoliko Explorations šablona.

Explore tab

Zajedničko za sve šablone i izvještaje koje možemo napraviti u Explore tab-u je da se sastoje iz tri dijela:

1. Variables – omogućava nam da izaberemo podatke koje želimo da koristimo prilikom kreiranja izvještaja. Ovo obično uključuje period, segmente, dimenzije i metrike.

2. Tab settings – ovdje prilagođavamo izvještaj biranjem i prevlačenjem segmenata, dimenzija i metrika iz Variables kolone. Moramo se pobrinuti da Techniques padajući meni ima odabran tačan prikaz za stil izvještaja koji pokušavamo da kreiramo.

3. Output – tu vidimo vizualizaciju izvještaja koji smo kreirali i mogućnost da kreiramo različite prikaze istih podataka klikom na + pri vrhu.

Struktura Exploration izvještaja

Šablone koji su trenutno dostupni u Explore panelu možemo vidjeti klikom na Template Gallery opciju u gornjem desnom uglu:

 • Blank
 • Free form
 • Funnel exploration
 • Path exploration
 • Segment overlap
 • User explorer
 • Cohort Exploration
 • User lifetime
Explore Template Gallery

U nastavku ćemo detaljnije proći kroz tipove šablona i kako na njima možemo upravljati sa variables, tab settings i output postavkama.

 

Blank

Ovo je prazan Exploration izvještaj koji pravimo kompletno iz početka. Može koristiti u nekim slučajevima ali se obično zaobilazi jer je potrebno dosta prilagođavanja i vjerovatno bi brže i lakše bilo napraviti cijeli izvještaj kroz Free Form šablon.

 

Free Form

Free Form izvještaj predstavlja naše podatke u formi dinamičke tabele. Možemo da organizujemo redove i kolone kako želimo i primjenimo prilagođene segmente da bi precizirali koje podatke želimo da vidimo.

U GA3 smo imali opciju da napravimo prilagođeni izveštaj u okviru opcije “Customize“. U slučaju GA4, taj prilagođeni izvještaj je zamijenjen Free Form izvještajem sa naprednijim korisničkim interfejsom i novim funkcionalnostima.

Proći ćemo detaljnije kroz postavke Free Form izvještaja nakon čega će nam biti lakše da analiziramo i ostale šablone jer svi koriste iste komponente.

Kliknućemo na Free Form šablon unutar Explore pregleda da počnemo.

Exploration izvještaj Free Form šablon

Variables (varijable)

Kao što smo pominjali, u prvoj koloni možemo vidjeti Variables sekciju gdje biramo podatke koje ćemo koristiti u izvještaju:

 • Vremenski period
 • Segmenti
 • Dimenzije
 • Metrike

Pri vrhu ispod Exploration Name možemo unijeti naziv izvještaja. Ispod toga možemo podesiti vremenski period za koji želimo da vidimo podatke.

Free Form Exploration izvještaj - naziv i period izvještaja

Ispod toga vidimo Segments sekciju. Ako želimo da uporedimo kako se ponašaju različite grupe naših korisnika, prvo te segmente moramo dodati ovdje. Možemo izabrati neki od segmenata koji su već uključeni ili kreirati nove klikom na + pored Segments naslova.

Free Form Exploration izvještaj - segmenti

Nakon toga možemo kreirati novi segment ili odabrati neki od predloženih.

Free Form Exploration izvještaj - dodavanje novih segmenata

Kada smo kod prilagođenih segmenata, postoje tri vrste:

 • User segment (segment korisnika) u koji možemo uključiti podatke svih korisnika koji odgovaraju određenim kriterijumima. Na primjer: događaji svih korisnika koji su iz Velike Britanije. Ovaj segment je isti kao segment korisnika koji je bio dostupan i u GA3.
 • Session segment (segment sesije) u koji možemo uključiti podatke o sesijama koje odgovaraju određenim kriterijumima. Na primjer: prikaži sve događaje sesija na kojima su korisnici posjetili određenu stranicu. Ovaj segment je isti kao segmenti sesije koji su bili dostupni i u GA3.
 • Event segment (segment događaja) u koji uključujemo SAMO događaje na osnovu određenih kriterijuma. Ovaj segment nije bio dostupan u GA3. Na primjer: prikaži podatke o svim događajima koji označavaju upit (recimo ispunjavanje kontakt forme, klik na email adresu i broj telefona).

Ispod segmenata, možemo ukloniti ili dodati nove dimenzije i metrike.

Dimenzije u GA4 predstavljaju parametre događaja, proizvoda, transakcije, korisnika itd. U suštini, to su atributi koji nešto opisuju. Na primjer:

 • Naziv događaja
 • Pol korisnika
 • Grad korisnika
 • Kategorija uređaja preko kog pristupaju sajtu itd.

Metrike nam pomažu da nešto mjerimo. Na primjer, koliko su događaja korisnici aktivirali juče, koliko transakcija je završeno u prethodnih 7 dana, koja je bila stopa konverzije prošlog mjeseca i slično.

Primjeri metrika u GA4:

 • Broj događaja
 • Broj aktivnih korisnika
 • Broj transakcija
 • Stopa angažovanja

Ako želimo da koristimo određenu dimenziju ili metriku u bilo kojoj tehnici analize u okviru Exploration izvještaja, prvo moramo da dodamo tu dimenziju ili metriku Variables kolonu. To ćemo uraditi tako što ćemo kliknuti na + ikonicu pored naslova dimenzija ili metrika i izabrati ono što nam treba.

Nakon što izaberemo potrebnu dimenziju ili metriku, kliknućemo na Import dugme u gornjem desnom uglu.

Free Form Exploration izvještaj - dodavanje novih dimenzija

Tab Settings (podešavanja kartice)

U ovoj koloni možemo da podesimo kako će izvještaj izgledati. Prvo vidimo Technique padajući meni gdje možemo izmijeniti tip Exploration izvještaja (Free Form, Cohort Exploration, Funnel Exploration itd.).

Free Form Exploration izvještaj - Settings Tab Technique

Za sada ćemo ovdje ostaviti Free Form tip izvještaja a kasnije ćemo vidjeti kako izgledaju i ostale varijante.

Ispod toga vidimo Visualization sekciju gdje možemo da biramo između sljedećih prikaza:

 • Table (tabela)
 • Donut chart (pita dijagram)
 • Line chart (linijski dijagram)
 • Scatterplot (tačkasti dijagram)
 • Bar chart (trakasti diagram)
 • Geo map (geo mapa)
Free Form Exploration izvještaj - Settings Tab Visualization opcije

Svaki metod prikaza utiče na to koje opcije će biti dostupne u toj koloni. Lično najviše radim sa tabelarnim prikazom koji se i najčešće koristi, tako da ćemo se na taj prikaz fokusirati ovdje.

Ispod toga možemo vidjeti Segment comparisons (poređenje segmenata) sekciju gdje dodajemo do 4 segmenta koja su već uključena u Segments sekciji unutar Variables kolone.

Možemo dodati segmente u Tab Settings kolonu tako što ćemo ih prevući iz Variables kolone ili tako što ćemo dva puta brzo kliknuti na njih u Variables kartici i biće automatski dodati.

Ako imamo bar jedan segment dodat u odjeljak za poređenje, pojaviće se novo polje, Pivot. Ovo polje služi za postavljanje segmenata u tabeli. Nudi 4 opcije: first row (prvi red), last row (posljednji red), first column (prva kolona), last column (posljednja kolona).

Kako bi razumjeli razliku između ovih opcija pogledaćemo jedan primjer.

Imamo Free Form izvještaj gdje su:

 • Odabrana dva segmenta – Paid traffic (u ovom slučaju korisnici koji su posjetili sajt preko Google Ads i Facebook Ads kampanja) i Organic traffic (korisnici koji su posjetili sajt organski).
 • Browser (pretraživač) dimenzija je dodata u Rows sekciju
 • Device category (kategorija uređaja) dimenzija je dodata u Columns sekciju
 • Active users (aktivni korisnici) je jedina metrika u Values sekciji

Pivot – first row. Segment je prikazan prvi u svakom redu.

Free Form Exploration izvještaj - Pivot First Row primjer

Pivot – last row. Segment je prikazan posljednji nakon svih dimenzija u redu.

Free Form Exploration izvještaj - Pivot Last Row primjer

Pivot – first column. Segment je prikazan u prvom redu svake kolone.

Free Form Exploration izvještaj - Pivot First Column primjer

Pivot – last column. Segment je prikazan posljednji nakon svih dimenzija u svakoj koloni.

Free Form Exploration izvještaj - Pivot Last Column primjer

Kao što i samo ime kaže, Rows (redovi) u sklopu Tab Settings kolone služe da odredimo koje dimenzije ćemo koristiti u redovima tabele.

Tako, na primjer, možemo pogledati kako izvještaj izgleda kada dodamo Browser dimenziju unutar Rows sekcije, a uklonimo sve vrijednosti iz Columns sekcije. Svaki red izvještaja će sadržati ime jednog od pretraživača pomoću kojih su korisnici posjetili sajt.

Free Form Exploration izvještaj Rows sekcija

Ako želimo, možemo dodati više dimenzija unutar Rows sekcije. Tada će se različite kombinacije svih dimenzija prikazati kao poseban red. Na primjer, možemo kombinovati Browser i Device Category dimenzije da vidimo sve kombinacije pretraživača i kategorija uređaja koje su posjetioci sajta upotrijebili.

Free Form Exploration izvještaj Rows sekcija primjer sa dvije dimenzije

Ako koristimo više dimenzija unutar Rows sekcije, dobro je uključiti Nested Rows opciju. To će učiniti tabelarni prikaz dosta preglednijim.

Free Form Exploration izvještaj Nested rows primjer

Ispod toga vidimo Columns sekciju gdje takođe možemo dodati dimenzije. Ako prevučemo Device Category dimenziju iz Rows u Columns, svaka kategorija uređaja će imati svoju kolonu.

Free Form Exploration izvještaj Nested rows primjer sa dodatom dimenzijom u Columns sekciji

Pored toga, moguće je i izabrati od koje kolone želimo da počnemo da prikazujemo podatke tako što ćemo promijeniti Start column group broj. Na primjer, ako ovdje postavimo broj 2, tabela će prikazivati podatke tek od druge kolone.

Takođe, možemo da izaberemo maksimalan broj kolona koje će se prikazivati po dimenziji. Na primjer, ako dimenzija ima 17 jedinstvenih vrijednosti (recimo ako u Columns sekciju dodamo gradove umjesto kategorija uređaja), ali podesimo Show column groups broj na 5, biće prikazano samo prvih 5 vrijednosti. U ovom slučaju to bi bila top 4 grada (od kojih je jedan kategorija not set gdje Google nije uspio da prikupi podatke o gradu) i kolona za ukupne vrijednosti.

Free Form Exploration izvještaj ograničenje broja vrijednosti u kolonama

Ispod toga ćemo vidjeti Values (vrijednosti) sekciju gdje možemo da prevučemo metrike koje želimo da koristimo u kolonama izvještaja.

Pod Cell type (vrsta ćelije) možemo izabrati sljedeće opcije:

 • Bar chart (ovo će prikazati horizontalne trakaste grafikone u svakoj ćeliji metrike na osnovu njene vrijednosti i odnosa prema drugim redovima u istoj koloni)
 • Plain text (ovo će prikazati sve ćelije bez ikakvih dodatnih vizuelnih poboljšanja)
 • Heat map (ovo će obojiti ćelije tamnije ako su njihove vrijednosti veće u poređenju sa drugim redovima kolone iste dimenzije)
Free Form Exploration izvještaj Cell type opcija

Na kraju Tab Settings kolone vidjećemo sekciju Filters (filteri). Ovdje možemo da isfiltriramo podatke koje koristimo.

Na primjer, ako želimo da isključimo određeni događaj iz izvještaja ovdje možemo izabrati dimenziju koju ćemo koristiti kao filter.

Recimo da pripremamo izvještaj o događajima i želimo da isključimo page_view događaje. U tom slučaju bi morali da podesimo filter za Event Name (naziv događaja) koji isključuje događaje koji u sebi imaju page_view.

Free Form Exploration izvještaj Filters opcija

Ako dodamo nekoliko filtera u ovoj sekciji, svi se primjenjuju na podatke u isto vrijeme.

Output (rezultat izvještaja)

Nakon što unesemo sve neophodne podatke u Variables i Tab Settings sekcijama, tu možemo vidjeti rezultat izvještaja. U ovom dijelu možemo uraditi nekoliko stvari.

Možemo dodati nove tabove izvještaja ako želimo klikom na + pored naziva izvještaja. Svaki tab može da koristi drugi tip šablona da prikaže iste podatke (npr. Free Form, Funnel exploration, Segment overlap itd.).

Exploration izvještaj dodavanje novog izvještaja

Ako kliknemo desnim klikom na zaglavlje kolone, vidjećemo nekoliko dodatnih opcija:

 • Include selection
 • Exclude selection
 • Create segment from selection
 • View users
Exploration izvještaj dodatne opcije nakon desnog klika na kolonu

Opcija Include selection će dodati filter koji će uključivati vrijednosti koje odaberemo iz te kolone. Na ovaj način možemo brzo suziti podatke iz izvještaja samo na određene vrste događaja ili određenu grupu korisnika.

Suprotno od toga, Exclude selection opcija će dodati filter koji će izuzeti vrijednosti koje odaberemo iz te kolone.

Ako smo slučajno uključili filter, možemo da izbrišemo te nove filtere u Filters dijelu u Tab settings koloni.

Exploration izvještaj uklanjanje filtera

Ako kliknemo na Create segment from selection opciju, vidjećemo interfejs za kreiranje segmenta gdje će neki uslovi biti unaprijed popunjeni.

Exploration izvještaj Create segment from selection opcija

Opcija View users će otvoriti User Explorer šablon izvještaja sa podacima korisnika koji pripadaju podacima koje smo selektovali prije nego što smo odabrali ovu opciju.

Free Form Exploration izvještaj View users opcija

U gornjem desnom uglu možemo pronaći opcije da se vratimo korak nazad ili naprijed u izmjenama i preuzmemo izvještaj u Google Sheets, TSV, CSV ili PDF formatu. Klikom na četvrtu ikonicu pored možemo i podijeliti izvještaj sa drugim korisnicima koji imaju pristup tom GA4 nalogu. Međutim, ti korisnici će moći samo da vide izvještaj, ne i da ga mijenjaju.

Exploration izvještaj dodatne opcije za korak naprijed ili nazad, dijeljenje i preuzimanje izvještaja

To bi bilo sve što nam je potrebno da kreiramo odlične Free Form izvještaje. Kao što vidite, GA4 je uveo dosta novina u stil izvještavanja.

Vjerovatno će vam trebati neko vrijeme da se priviknete i pohvatate sve ove opcije, ali kada ih jednom savladate moći ćete brzo da kreirate veoma korisne i pregledne izvještaje.

U nastavku ćemo pogledati za šta služe i ostali šabloni Exploration izvještaja. Njih nećemo toliko duboko analizirati kao Free Form šablon jer su dosta jednostavniji i najčešće nam pružaju uvid u samo nekoliko bitnih metrika.

 

Funnel Exploration

Ako imamo podešen lijevak prodaje na sajtu, što je često slučaj sa eCommerce biznisima, onda nam je bitno da znamo na kom koraku korisnici napuštaju lijevak. To će nam pomoći da optimizujemo te kritične korake da poboljšamo stope konverzije i poguramo korisnike dalje kroz lijevak prodaje.

Takođe možemo kreirati publike od korisnika koji su odustali na svakom koraku prodajnog lijevka i koristiti ih za remarketing kako bi vratili korisnike nazad u lijevak.

Ako utvrdimo da korisnici “zapinju” na nekom koraku, možemo koristiti razne alate kao što je Hotjar da pomoću Heatmap pregleda ili snimaka sesija utvrdimo gdje je tačno problem.

Funnel Exploration izvještaj

Path Exploration

Path Exploration izveštaj nam pomaže da razumijemo kako se korisnici kreću po sajtu i kojim redoslijedom najčešće posjećuju stranice. Ovo je posebno bitno ako želimo da korisnici što lakše stignu do stranica gdje se dešavaju konverzije kao što je recimo kontakt stranica ili stranica plaćanja.

Tako možemo saznati koje stranice ili događaji uzrokuju odustajanje korisnika, a ako vidimo da se korisnici ne mogu snaći na sajtu ili se vrte u krug, to može biti znak da moramo poboljšati strukturu sajta, komunikaciju i/ili generalno korisničko iskustvo.

Path Exploration izvještaj

Slično Funnel Exploration šablonu, takođe možemo koristiti Hotjar i slične alate da utvrdimo zbog čega korisnici odlaze sa sajta.

 

Segment Overlap

Segment Overlap šablon izvještaja nam pomaže da vidimo kako se naši različiti segmenti publike preklapaju jedan sa drugim.

Možemo da koristimo te informacije da pronađemo zajedničke karakteristike segmenata. Takođe je bitno da saznamo da li određeni segment konvertuje dosta bolje od ostalih pa da se na taj segment fokusiramo kada kreiramo marketing kampanje.

Na primjer, možemo vidjeti da smo imali više posjeta od korisnika koji dolaze preko mobilnih uređaja i starosti su od 45-54 godine u odnosu na korisnike koji su posjetili sajt preko mobilnih uređaja i starosti su između 25-34 godina.

Segment Overlap izvještaj

User Explorer

User Explorer šablon nam omogućava da istražimo i detaljno analiziramo ponašanje određene grupe korisnika ili pojedinačnog korisnika.

Pomoću ovog izvještaja možemo da proučimo sve probleme sa kojima se susreću korisnici tokom kupovine ili puta do konverzije na našem sajtu.

Slično Funnel i Path Exploration šablonima, takođe možemo koristiti ovaj izvještaj da steknemo dublji uvid u to kako se korisnici ponašaju na sajtu (ovaj put na veoma granularnom nivou) i u skladu s tim napravimo izmjene i prilagodimo korisničko iskustvo.

Recimo na primjeru ispod vidimo ID korisnika kao i broj sesija i transakcija koje su napravili na sajtu u datom periodu.

User Explorer izvještaj

Cohort Exploration

Cohort Exploration nam pruža podatke kako se određena grupa korisnika ponaša na sajtu u dužem vremenskom periodu.

Kao i kod Engagement izvještaja, ovdje nam istraživanje različitih Cohort-a može pokazati kako korisnici reaguju na različite strategije i kako se njihov angažman na sajtu mijenja tokom vremena.

Možemo da izaberemo koji tip događaja želimo da koristimo kao kriterijum za uključivanje Cohort-a iz predefinisanih ili drugih prilagođenih događaja.

Cohort Exploration izvještaj odabir uslova za uključivanje u izvještaj prvi korak

Nakon toga biramo Return Criteria – uslove koje korisnici moraju da nastave da ispunjavanju tokom budućih sesija da bi ostali u Cohort-u. Ovdje možemo odabrati neke od predefinisanih ili prilagođene događaje.

Cohort Exploration izvještaj odabir uslova za uključivanje u izvještaj drugi korak

Cohort Granularity je sljedeći bitan dio ovog izvještaja. Granularnost podataka može biti na dnevnoj, sedmičnoj i mjesečnoj bazi.

Cohort Exploration izvještaj odabir uslova za uključivanje u izvještaj treći korak

I na kraju, možemo da izaberemo koju vrstu metode izračunavanja ćemo koristiti – Standard, Rolling ili Cumulative.

 • Standard – svaka ćelija uključuje sve korisnike Cohort-a koji ispunjavaju kriterijume za taj pojedinačni period, bez obzira na to šta rade u ostalim periodima. Metrika prikazuje ukupnu vrijednost za taj pojedinačni period.
 • Rolling – svaka ćelija uključuje sve korisnike Cohort-a koji ispunjavaju kriterijume povratka za taj period kao i sve prethodne periode. Metrika prikazuje ukupnu vrijednost za taj pojedinačni period.
 • Cumulative – svaka ćelija uključuje sve korisnike Cohort-a koji ispunjavaju kriterijume povratka u bilo kom periodu. Metrika prikazuje kumulativnu ukupnu vrijednost za sve periode.
Cohort Exploration izvještaj odabir uslova za uključivanje u izvještaj četvrti korak

Izabrali smo First touch (datum akvizicije) koji je imao bilo koju transakciju sa sedmičnom granularnošću zasnovanom na standardnoj metodi izračunavanja kao kriterijume. Na sljedećem primjeru možemo vidjeti rezultat.

Cohort Exploration izvještaj

Na bazı ovog izvještaja, možemo reći da je sajt u periodu od 9 do 15 jula 2023 posjetilo 2,771 korisnika koji su imali 100 transakcija u istoj sedmici kada su prvi put posjetili sajt i 3 transakcije u 4-oj sedmici od prve posjete.

 

User Lifetime

Ovaj izveštaj nudi pregled korisnika i njihove očekivane doživotne vrijednosti (Lifetime Value – LTV). Takođe možemo dobiti nove uvide u ponašanje korisnika, na primjer kada su posljednji put obavili kupovinu i koje kampanje dovode do više kupovina ili osipanja kupaca.

Na primjer, ako možemo da vidimo koji izvor saobraćaja doprinosi većem LTV-u korisnika, onda možemo usmjeriti više resursa ka tom kanalu i preraspodijeliti marketing budžet i aktivnosti. Ovaj izvještaj nam takođe pomaže da razumijemo koje kampanje nam donose najvrijednije kupce.

Ovdje možemo saznati i koje demografske kategorije su nam najverijedniji kupci tako što ćemo dodati različite demografske segmente. Tako možemo prilagoditi reklame i stil komunikacije korisnicima iz tih segmenata.

User Lifetime izvještaj

To bi bili glavni tipovi izvještaja koji su nam trenutno dostupni unutar Explore tab-a. Postoji još mnogo opcija koje su korisne u specifičnim slučajevima, ali se rjeđe koriste i predugo bi trajalo da detaljno ulazimo u svaku od njih. Kao što smo vidjeli, većinu izvještaja možemo prilagoditi tako da dobijemo tačno one podatke koji su nam potrebni.

Sada ćemo analizirati opcije dostupne u Advertising panelu.

 

Advertising panel

Advertising panel sadrži izvještaje koji su nam veoma korisni za analizu rezultata marketing aktivnosti. Prvi pregled koji ćemo vidjeti je Advertising snapshot.

 

Advertising snapshot (pregled rezultata reklamiranja)

Na ovom izvještaju možemo vidjeti pregled konverzija koje su kampanje donijele i putanju korisnika kroz sajt do prodaje.

Napomena: ovaj izvještaj će biti prazan ako nemamo podešeno praćenje tarnskacionih konverzija unutar GA4.

Vidjećemo tri kartice koje daju odgovore na sljedeća pitanja:

 • Koji izvori saobraćaja su donijeli najviše konverzija?
 • Koje su se značajne promjene desile u rezultatima kampanja i da li su se pojavili određeni šabloni koje možemo iskoristiti da povećamo broj konverzija? (nekada Google nema nikakvih sugestija)
 • Koji izvori saobraćaja najviše doprinose konverzijama, iako ne moraju biti jedini izvor preko kog su korisnici posjetili sajt?
Advertising Snapshot izvještaj

U padajućem meniju u gornjem lijevom uglu možemo odabrati za koju konverziju želimo da vidimo podatke.

Advertising Snapshot izvještaj odabir konverzija

Ako kliknemo na View all channels dugme na prvoj kartici ili All channels opciju u meniju sa lijeve strane, vidjećemo dosta detaljniji pregled podataka o konverzijama prema izvorima saobraćaja.

Advertising Snapshot View all channels opcija

Prva dva grafikone prikazuju informacije o broju konverzija prema izvoru saobraćaja tokom zadatog perioda i koji su izvori saobraćaja doveli do najviše konverzija.

Ispod toga u tabeli možemo vidjeti podatke o:

 • ukupnom broju konverzija prema izvoru saobraćaja,
 • trošku reklamiranja prema izvoru saobraćaja (samo za plaćene kanale poput Google Ads-a),
 • trošku po konverziji (samo za plaćene kanale),
 • ukupnim prihodima i povratu na investiciju (samo za konverzije koje imaju podešenu monetarnu vrijednost poput kupovine proizvoda).
Advertising Performance All channels izvještaj

Model comparison

U ovom izvještaju možemo uporediti konverzije i prihod (u slučaju eCommerce sajtova) izvora saobraćaja prema različitim modelima atribucije. Detaljnije o modelima atribucije možete pročitati ovdje.

Analizom možemo utvrditi da li možda neki izvori saobraćaja ne dovode sami po sebi do konverzija ali pomažu ostalim kanalima na putu korisnika do konverzije. Na osnovu toga možemo donijeti bolje odluke da li se isplati ulagati u određene kanale.

Koji model atribucije ćemo koristiti zavisi od mnogo toga, uključujući tip biznisa i prodajni lijevak, ali u prosjeku su Data Driven i Time Decay najbolji za dobijanje relevantnih podataka.

Klikom na Attribution model padajući meni izvještaja možemo odabrati modele atribucije za poređenje.

Model comparison izvještaj

Poređenjem Last Click i Data Driven modela atribucije vidimo da je paid search saobraćaj precijenjen a organic saobraćaj podcijenjen u Last Click modelu. Ovo znači da veliki broj korisnika konvertuje preko Google Search reklama iako su prije toga već posjetili sajt organski. Ovo je zanimljivo jer je obično obrnuta situacija pa ovakvi podaci mogu ukazivati da radimo agresivno Google Search reklamiranje za brend termine. To ne mora biti loše, ali treba imati u vidu.

 

Conversion Paths

Kao što smo već naveli iznad, korisnici se teško odlučuju na kupovinu u toku prve posjete sajtu i zbog toga često koriste nekoliko kanala da bi ponovo pristupili sajtu na svom putu do konverzije.

Da bi razumjeli koje kanale koriste na tom putu i kojim redoslijedom, možemo koristiti Conversion Paths izvještaj.

U GA3 smo imali malo drugačiji izvještaj o dužini putanje koji je prikazivao grafikone vremenskog kašnjenja konverzije (time lag) i dužine putanje ka konverziji (path length).

Grafikon vremenskog kašnjenja je pokazivao koliko je vremena potrebno da bi se ostvarile konverzije, dok je dužina putanje ukazivala na broj interakcija putem raznih kanala prije nego što je došlo do konverzije.

GA4 je preuredio ta dva grafikone u jedan izvještaj sa dva dijela: Data visualization (prikaz podataka) i Data table (tabela podataka).

 

Data visualization

Data visualization dio nam pomaže da saznamo koji su najvrijedniji putevi do konverzije. Prikazuje kanale kao touchpoints (tačke dodira), u tri kategorije: early (rana), middle (srednja) i last (posljednja) tačka dodira.

Svrha dodirnih tačaka je da pokažu kako svaki kanal pokreće i pomaže konverzijama. Svaka kategorija dodirnih tačaka predstavlja procenat zasluga za konverziju duž putanje, što nam pomaže da razumijemo kako različiti modeli atribucije dodjeljuju zasluge za konverziju.

 • Rane dodirne tačke predstavljaju prvih 25% interakcija korisnika na putu ka konverziji (zaokruženo na najbliži cio broj). Ovaj segment je prazan ako put do konverzije ima samo jednu dodirnu tačku.
 • Srednje dodirne tačke su srednjih 50% interakcija na putu do konverzije. Pojavljuju se ako putanja ima više od tri dodirne tačke. U suprotnom, ovaj segment je prazan.
 • Posljednje tačke dodira prikazuju konačnih 25% interakcija na putu do konverzije. Ako se putanja sastoji od samo jedne dodirne tačke, ovaj segment dobija sve zasluge za konverziju.
Conversion paths izvještaj Data visualization

Možemo da dođemo do pojedinačne kategorije dodirne tačke i pređemo mišem preko zaglavlja da bi vidjeli zasluge kanala za konverzije i tačan broj konverzija.

Conversion paths izvještaj zasluge dodirne tačke za konverzije

Vizualizacija podataka prikazuje podatke svih korisnika, ali takođe omogućava filtriranje prema različitim dimenzijama slično kao na ostalim izvještajima. Da izmijenimo dimenzije, kliknućemo na Path length = all touchpoints filter pri vrhu i onda na All Users pod Filters da filtriramo podatke prema određenim parametrima.

Conversion paths izvještaj filtriranje

Path length (dužina putanje) se takođe može filtrirati čime mijenjamo podrazumijevanu postavku koja pokriva do 50 dodirnih tačaka.

Da izmijenimo path length, umjesto na All Users, kliknućemo na All touchpoints u istoj sekciji i tu možemo promijeniti dužinu putanje do konverzije uz pomoć logičkih operatora (jednako, nije jednako, veće od, veće ili jednako, manje, manje ili jednako).

Conversion paths izvještaj promjena dužine putanje prvi korak
Conversion paths izvještaj promjena dužine putanje drugi korak

Data table

Data table sadrži informacije slične grafikonima vremenskog kašnjenja konverzije (time lag) i dužine putanje ka konverziji (path length) koji su bili dostupni u GA3. Prikazuje rezultate u tabelarnom formatu sortiranom po kanalu sa najvećim brojem konverzija. GA3 je imao sličnu tabelu, ali su konverzije bile grupisane po danima ili po broju kanala.

Ova tabela ima četiri metrike:

 • Konverzije – broj konverzija
 • Prihod od kupovine – zbir vrijednosti kupovine na web sajtu
 • Broj dana do konverzije – frekvencija konverzija, koliko dugo korisnicima u prosjeku treba da obave kupovinu
 • Dodirne tačke do konverzije – broj dodirnih tačaka koje dovode do konverzije

Broj dana do konverzije i dodirne tačke do konverzije u suštini zamjenjuju time lag i path length izvještaje iz GA3, ali samo po izračunatim vrijednostima, ne i po segmentaciji.

Ovaj sistem nam omogućava da vidimo kompletne konverzije. Prikaz konverzija i vrijednosti kupovine jedno do drugog pruža korisno poređenje da bismo saznali koji kanal konstantno donosi najveću vrijednost.

Conversion paths izvještaj Data table

Default channel grouping (podrazumijevano grupisanje kanala) je podrazumijevana dimenzija i na grafikonu i u tabeli sa podacima. Oni se mogu filtrirati samo prema izvoru i medijumu. Padajući meni na vrhu grafikona prikazuje podatke prema dimenzijama izvora, medijuma ili kampanje.

Korišćenjem Conversion Paths izvještaja možemo utvrditi koje su to publike i kanali koji najviše doprinose našim poslovnim ciljevima. Vidimo koji kanali dovode ljude koji odmah konvertuju u odnosu na ljude koji konvertuju nakon ponovnog izlaganja našem sadržaju na istom ili različitim kanalima.

 

Admin panel 

Klikom na Admin ikonicu u donjem lijevom uglu, moći ćemo da pristupimo raznim administratorskim podešavanjima naloga.

Neka administrativna podešavanja u GA4 će vam biti poznata ako ste navikli da ih koristite u GA3, ali je dosta toga i promijenjeno.

GA4 Admin panel

U GA4 Admin panelu imamo dvije kolone – Account i Property. Razlika je što pod jednim nalogom možemo imati više projekata (Property). Klikom na + Create Account ili + Create Property možemo kreirati novi nalog ili novi Property u okviru istog naloga.

GA4 Kreiranje novog naloga ili property-ja u okviru istog naloga

Gdje je nestala Views kolona?

Prva stvar koju ćemo primjetiti je da u GA4 više nema View (pregled) kolone skroz desno.

GA3 View kolona

Ovo čini interfejs nešto lakšim za korišćenje, ali i manje potpunim. Funkcionalnost koju su u GA3 obavljali Views se sada u nekoj mjeri može nadomjestiti Data filterima, ali je fleksibilnost dosta manja. Naravno, GA4 je sasvim nova platforma tako da možemo očekivati da će još opcija biti dodato tokom vremena. Međutim, u trenutku pisanja ovog teksta ne znamo sa sigurnošću da li će Views funkcionalnosti biti dodate u budućnosti.

U nastavku ćemo pogledati opcije koje možemo naći u Account koloni.

 

Account settings

Ovdje se nalaze osnovna podešavanja naloga poput naziva naloga, ID-a, postavki podataka koje želimo da dijelimo sa Google-om i slično. Tu možemo i izbrisati GA4 nalog klikom na Move to Trash Can opciju i nalog će biti trajno izbrisan nakon 35 dana.

Account Settings

Account Access Management

Ovdje možemo dodati ili ukloniti korisnike sa GA4 naloga. Nove korisnike dodajemo klikom na + ikonicu i onda na Add users opciju gdje unosimo email adresu korisnika kog želimo da dodamo.

Account Access Management

Filters

Možemo vidjeti sve filtere koji su aktivni. Ova opcija trenutno nije dostupna za GA4 naloge ali će vjerovatno biti u budućnosti.

All Filters

Account change history

Služi da pregledamo listu svih izmjena koje su se desile na nalogu u određenom vremenskom periodu.

Account Change History

Trash Can

Ovdje možemo vidjeti sve stavke (accounts, properties itd.) koje su izbrisane. Bitno je opet da napomenem da obrisane stavke ostaju u kanti za smeće 35 dana nakon čega su trajno izbrisane. U toku tih 35 dana je moguće vratiti stavke ako se predomislimo.

 

To bi bilo to za Account kolonu, sada ćemo pogledati opcije u sklopu Property kolone.

 

Setup Assistant

Kliknućemo na Setup Assistant i vidjećemo nekoliko podešavanja koja možemo da prilagodimo.

Ova opcija služi da vidimo jesmo li nešto zaboravili kada je u pitanju GA4 konfiguracija i daje nam listu od 7 opcija koje bi trebalo imati za kompletnu konfiguraciju koje su podijeljene u 3 sekcije.

Prva sekcija je Start Data Collection i ovdje možemo da upravljamo Stream-om (GA4 konfiguracija) koji smo već kreirali. Ako vidimo da GA4 već prikuplja podatke, možemo kliknuti na strelicu sa strane i onda na Mark as complete.

Setup Assistant - Start data collection

Sljedeća sekcija je Customize data collection and display. To možemo takođe označiti da je završeno ako su Google Signals uključeni (spominjali smo ih ranije kada smo prolazili kroz demografske izvještaje) i ako imamo podešene konverzije i definisane publike.

Setup Assistant - Customize data collection and display

Posljednja sekcija unutar Setup Assistant-a je Link Google Ads gdje možemo potvrditi jesmo li povezali GA4 nalog sa Google Ads nalogom i importovali GA4 konverzije i publike u Google Ads.

Setup Assistant - Link Google Ads

Ova posljednja sekcija je naravno relevantna samo ako radimo Google Ads reklamiranje.

 

Property Settings

Ovdje možemo izmijeniti naziv projekta, promijeniti primarnu kategoriju, valutu i vremensku zonu za izvještavanje.

Property Settings

Property Access Management

Ovdje možemo dodati pristup novim korisnicima ili ih ukloniti na nivou projekta, ali ne za cijeli nalog. Isti je proces kao dodavanje korisnika na nivou naloga, nove korisnike dodajemo klikom na + ikonicu i onda na Add users opciju gdje unosimo email adresu korisnika kog želimo da dodamo.

Property Access Management

Data Streams

Tu vidimo sve Stream-ove koje imamo podešene i možemo dodati nove. Takođe možemo njima upravljati tako što ćemo kliknuti na Stream za koji želimo da promijenimo podešavanja.

Data Streams odabir Stream-a

Na nivou Stream-a možemo uraditi dosta toga i između ostalog vidjeti koji su Stream ID i Measurement ID (koji se koristi za podešavanje praćenja događaja preko Google Tag Manager-a.

Web Stream Details

Jedna od češćih izmjena je isključivanje sopstvenog domena ili domena firme preko koje vršimo online naplatu ako imamo eCommerce biznis kako se ti domeni ne bi pojavljivali kao Referral-i.

To možemo uraditi tako što ćemo kliknuti na Configure tag settings.

Isključivanje sopstvenog domena iz referral-a prvi korak

Onda kliknemo na Show all pod Settings opcijom i nakon toga na List unwanted referrals gdje unosimo naš domen i/ili domen firme preko koje ide naplata.

Isključivanje sopstvenog domena iz referral-a drugi korak

Na kraju ćemo sačuvati izmjenu.

Isključivanje sopstvenog domena iz referral-a treći korak

Events

Ovdje se nalaze lista svih događaja koji su se desili na sajtu u datom vremenskom periodu. Da bi neki događaj označili kao konverziju moramo aktivirati Mark as conversion slajder pored tog događaja.

Events pregled

Kao što vidimo, GA4 automatski prati određene događaje kao što su klik, prva posjeta, početak sesije, pregled stranice, preuzimanje fajla, scroll 90% stranice i slično. Dodatne događaje bi morali ručno dodati kroz kod ili kroz Google Tag Manager što će biti tema jednog od narednih vodiča.

Klikom na događaj otvoriće nam se Events izvještaj sa podacima samo za taj događaj.

Event report na klik prvi korak
Event report na klik drugi korak

Conversions

Slično događajima, ovdje možemo vidjeti sve konverzije koje su se desile u datom vremenskom periodu.

Conversions pregled

Klikom na konverziju otvoriće nam se Conversions izvještaj sa podacima samo za tu konverziju.

Conversion report na klik prvi korak
Conversion report na klik drugi korak

Audiences

Audiences (publike) nam omogućavaju da kreiramo segmente korisnika koje onda možemo zasebno analizirati ili im prikazivati reklame.

Ograničenja publika u GA4

Postoji nekoliko ograničenja koja trebamo uzeti u obzir kada radimo sa GA4 publikama. Trenutna ograničenja su:

 • Ograničenje od 100 publika po nalogu
 • Ograničenje od 20 događaja koji aktiviraju članstvo u publici po nalogu

Napomena: Ako se ova ograničenja dostignu, publika će prestati da skuplja nove korisnike.

Vrijeme potrebno za popunjavanje publike:

 • Može proći 24-48 sati da publika prikupi korisnike
 • Može proći 24-48 sati od kada korisnik ispuni kriterijum za članstvo u publici dok ga GA4 ne doda u publliku

GA4 će automatski imati kreirane publike koje se sastoje od svih korisnika sajta i kupaca (ukoliko imamo podešeno praćenje eCommerce događaja). Da kreiramo dodatne publike, kliknućemo na New audience dugme.

Kreiranje nove GA4 publike prvi korak

 Vidjećemo da su nam dostupna dva načina da kreiramo novu publiku:

 • Predefined audience (unaprijed definisana publika) gdje možemo iskoristiti neki od segmenata koje GA4 automatski kreira na osnovu naših podataka da kreiramo publiku
 • Custom audience (prilagođena publika) gdje, slično segmentima u GA3, sami podešavamo parametre na osnovu kojih će korisnici postati dio publike

Kreiranje unaprijed definisane publike

Vidimo da Predefined audience opcija ima četiri kartice: General, Shopping, Templates i Predictive.

General kartica prikazuje neke česte vrste predefinisanih publika kao što su nedavno aktivni korisnici, kupci, korisnici koji nisu bili aktivni u prethodnih 7 dana i slično.

Kreiranje predefinisane GA4 publike - General kartica

Shopping kartica nam omogućava da kreiramo publike na bazi korisnika koji su preduzeli neku konkretnu akciju vezanu za proces kupovine.

Kreiranje predefinisane GA4 publike - Shopping kartica

Templates kartica nam omogućava da kreiramo publike na bazi demografskih karakteristika korisnika, tehnologije koju koriste ili izvora saobraćaja preko kog su došli na sajt.

Kreiranje predefinisane GA4 publike - Templates kartica

Predictive kartica prikazuje publike koje GA4 predlaže da kreiramo na bazi dostupnih podataka. Opcije koje se ovdje prikazuju će zavisiti od tipa biznisa i količine podataka.

U trenutnoj formi GA4 ovdje najčešće prikazuje grupe korisnika koji će vjerovatno postati kupci u narednih 7 dana (likely 7-day purchasers), korisnika koji vjerovatno neće posjetiti sajt u narednih 7 dana (likely 7-day churners), korisnika koji će vjerovatno najviše potrošiti u narednih 28 dana (predicted 28-day top spenders) i slično.

Kreiranje predefinisane GA4 publike - Predictive kartica

Ako ispod neke predložene publike piše Not elligible to use, to znači da u toj unaprijed definisanoj publici još uvijek nema dovoljno korisnika da bi je kreirali.

Ako nam bilo koja od predefinisanih publika odgovara i ne piše da nema dovoljno korisnika, možemo je kreirati tako što ćemo kliknuti na nju, odrediti vrijeme koliko dugo nakon ispunjavanja kriterijuma korisnici ostaju u publici (membership duration) i sačuvati.

Recimo da želimo da napravimo publiku na osnovu ljudi koji su napustili korpu prije nego što su obavili kupovinu. Odabraćemo Cart abandoners template iz Shopping kartice i podesiti da se korisnici zadržavaju u publici 6 mjeseci (180 dana). U donjem desnom uglu vidimo koliko korisnika bi bilo u toj publici na osnovu parametara koje smo postavili.

Kreiranje nove GA4 publike drugi korak
Kreiranje nove GA4 publike treći korak

Publika će u tom momentu biti kreirana i početi da skuplja korisnike.

Kreiranje nove GA4 publike četvrti korak

Kreiranje prilagođene publike

Kliknućemo opet na New Audience dugme i onda na Create a custom audience.

Kreiranje prilagođene GA4 publike prvi korak

U ovom primjeru, recimo da želimo da kreiramo publiku (i pokretač publike) koja prikuplja korisnike koji su između 24 i 54 godina starosti i koriste desktop uređaje da bi posjetili sajt. Korisnici će ostati u ovoj publici 180 dana i svaki put kada se publici doda novi član aktiviraće se događaj pod nazivom desktop_user_25_54.

Pratićemo sljedeće korake da kreiramo ovu prilagođenu publiku:

1. Dodijelićemo publici prikladno ime

2. Podesićemo Condition scoping (opseg ispunjavanja uslova) parametar. Tu možemo podesiti da li će korisnik biti dodat publici kada ispuni kriterijume u toku svih sesija koje napravi na sajtu, u toku jedne sesije ili u toku istog događaja. U većini slučajeva ćemo ovdje ostaviti prvu opciju.

Kreiranje prilagođene GA4 publike drugi korak
Kreiranje prilagođene GA4 publike treći korak

3. Dodaćemo detalje o kriterijumima koristeći događaje, dimenzije i metrike. Ovo uključuje uslove I i ILI koji pomažu da detaljnije definišemo publiku. Takođe možemo dodati po kom redoslijedu se kriterijumi moraju ispuniti i dodati negativne kriterijume koje, ako korisnici ispunjavanju, neće biti dodati publici.

Kreiranje prilagođene GA4 publike četvrti korak
Kreiranje prilagođene GA4 publike peti korak

4. Sledeći korak je da definišemo trajanje članstva u publici. Ovo će zavisiti od prodajnih ili marketinških ciklusa projekta. Koliko dugo želimo da zadržimo korisnike u publici radi analize ili korišćenja za marketing aktivnosti? Možemo odabrati 7 dana, 14 dana, 30 dana ili sve do maksimalno 540 dana (18 mjeseci) od trenutka kada je korisnik dodat u publiku.

5. Audience triggers (pokretači publike) omogućavaju aktiviranje novog događaja kada se ispune kriterijumi publike (slično kao kada podesimo da se određeni događaji automatski svrstaju u konverzije). Ako ovdje postavimo neki događaj, taj događaj će se aktivirati svaki put kada novi korisnik postane član publike.

Ako želimo da se taj događaj aktivira kada korisnik ispuni kriterijume i ako je već član publike, štrikiraćemo opciju ispod Log an additional event when audience membership refreshes.

Kreiranje prilagođene GA4 publike šesti korak

6. Summary (rezime) sa strane pokazuje koliko korisnika čini publiku koju smo kreirali i koliki je procenat našeg ukupnog saobraćaja. Ovo je slično procjenama koje su imali segmenti u GA3. Kada završimo sa podešavanjima publike, kliknućemo na Save da je sačuvamo.

Kreiranje prilagođene GA4 publike sedmi korak

Kako da koristimo GA4 publike

Slično kao analiza podataka u GA3 pomoću segmenata, GA4 publike nam omogućavaju da podatke o korisnicima podijelimo na manje, smislenije grupe. Možemo ih dodati u standardne izvještaje ili pogledati izvještaje o pojedinačnim publikama tako što ćemo kliknuti na njih. Najveća razlika je u tome što su publike u GA4 moćnije, prilagodljivije i dinamičnije u odnosu na segmente kakvi su bili u GA3.

Klikom na naziv publike dolazimo do Audiences izvještaja
Audiences izvještaj pregled

Custom definitions (prilagođene definicije)

Prilagođene dimenzije i metrike nam omogućavaju da pratimo dodatne informacije o ponašanju korisnika na sajtu ili aplikaciji. Korisne su kada podaci koje želimo da analiziramo nisu dostupni pomoću unaprijed definisanih dimenzija i metrika.

Ove prilagođene dimenzije i metrike se prave pomoću prilagođenih događaja i korisničkih parametara. Samo događaji i parametri korisnika koji su poslati sa sajta ili aplikacije i prikupljeni od strane GA4 mogu da se koriste za pravljenje prilagođenih dimenzija i metrika.

Prilagođene definicije zbog toga zahtijevaju i dodatna podešavanja praćenja događaja na sajtu. Postavka može biti veoma opširna, a velikoj većini korisnika ova opcija nikada neće biti potrebna pa je ovdje nećemo detaljnije obrađivati.

Ako vas interesuje postavka prilagođenih definicija za neki specifičan slučaj, napišite mi u komentaru pa ću vam direktno odgovoriti ili napisati odvojeni vodič za taj dio ako bude dovoljno interesovanja.

 

Data Settings

Data Settings su nova podešavanja u GA4 koja su uvedena kako bi imali nešto detaljniju kontrolu nad podacima koje prikupljamo o korisnicima, načinu na koji ih prikupljamo i koliko dugo se čuvaju u sistemu. Pod ovom kategorijom možemo naći 4 opcije: Data Collection, Data Retention, Data Filters i Channel Groups.

GA4 Data Settings

Opcije unutar Data Collection pregleda nam omogućavaju da osposobimo prikupljanje dodatnih podataka o korisnicima i odredimo na koji način ćemo koristiti te podatke.

Vidjećemo 4 kartice:

 • Google signals data collection – aktiviranje ove opcije nam omogućava da od korisnika prikupljamo demografske podatke kao što smo vidjeli ranije u tekstu kada smo prolazili kroz demografske izvještaje.
 • Granular location and device data collection – aktiviranje ove opcije nam omogućava da prikupljamo detaljnije podatke o lokaciji korisnika (recimo grad u kome se nalaze) i koje uređaje koriste.
 • Advanced Settings to Allow for Ads Personalization – ovo podešavanje nam omogućava da GA4 publike koristimo za remarketing unutar Google Ads platforme.
 • User Data Collection Acknowledgement – ovdje možemo samo potvrditi da imamo dozvolu od strane korisnika da prikupljamo njihove podatke. Nije obavezno potvrditi ali je GA4 dodao tu opciju kako bi se ogradio od potencijalnih pravnih problema.
GA4 Data Collection

Prve tri opcije preporučujem da uvijek imate uključene jer pružaju vrijedne podatke osim ako ne želite da prikupljate te podatke zbog zakona o privatnosti specifične države u kojoj poslujete. Sve tri opcije se mogu i podesiti tako da važe samo za korisnike iz određenih država.

Data Retention služi da podesimo koliko dugo želimo da se unutar GA4 sistema čuvaju podaci o događajima. Automatsko podešavanje je 2 mjeseca ali je moguće povećati period čuvanja podataka na 14 mjeseci što preporučujem da uvijek uradite.

Preporučujem i da ostavite uključenu opciju Reset user data on new activity jer se time taj period za specifičnog korisnika resetuje svaki put kada opet aktivira neki od relevantnih događaja.

GA4 Data Retention

Data Filters nam omogućava da filtriramo događaje. Recimo možemo podesiti da GA4 ne uzima u obzir događaje koje su aktivirali korisnici sa određenih IP adresa. Na primjer, ako zaposleni u firmi ili programeri testiraju događaje i ne želimo da nam se ti testovi pojave u izvještajima.

Channel Groups podešavanja nam omogućavaju da izmijenimo kako GA4 klasifikuje izvore saobraćaja. Ovdje ne preporučujem izmjene jer GA4 već prilično dobro automatski klasifikuje izvore saobraćaja.

 

Data import

Data import funkcija omogućava uvezivanje offline podataka (na primjer podataka preuzetih iz CRM-a) sa GA4. Nećemo detaljnije ulaziti u importovanje podataka jer je ova funkcija najčešće relevantna sistemima koji barataju sa velikim količinama podataka, ali je korisno znati da GA4 omogućava import putem CSV fajla ili povezivanjem sa SFTP serverom.

 

Reporting identity

Reporting identity podešavanje određuje koji metod GA4 koristi za identifikovanje pojedinačnih korisnika i njihovo povezivanje sa događajima koje su aktivirali na sajtu.

Ovdje se ne misli na identifikovanje korisnika imenom i prezimenom već na grupisanje aktivnosti preduzetih na sajtu koje je preduzeo pojedinačni korisnik.

Trenutno postoje 4 načina koja GA4 može koristiti za identifikaciju korisnika u ovom smislu:

1. User-ID – ID korisnika, koji se može postaviti putem Google Tag Manager-a o čemu ću pisati u jednom od narednih tekstova.

2. Google Signals – ako su korisnici prijavljeni na Gmail nalog i nisu zabranili Google-u da prikuplja njihove podatke, Google signali će pratiti njihovo ponašanje i na našem sajtu.

3. Device-ID – ID uređaja koji je specifičan za svaki uređaj se takođe može koristiti za praćenje aktivnosti pojedinačnih korisnika na sajtu.

4. Modelling – kod ove opcije Google koristi mašinsko učenje da predvidi ponašanje korisnika koji nisu prihvatili kolačiće (ako opcija za prihvatanje postoji na sajtu). Modeliranje pomaže da se popune ove praznine koristeći podatke sličnih korisnika koji su u prethodnom periodu prihvatili kolačiće.

Na bazi ovih podataka, GA4 nudi tri opcije za povezivanje korisnika sa aktivnostima koje su preduzeli na sajtu:

 • Blended – koristi ID korisnika, Google signale, ID uređaja i modeliranje. Ovaj pristup za izvještavanje po automatizmu koristi ID korisnika. Ako ID korisnika nije dostupan, koristi Google signale ako su omogućeni. Ako nijedna od te dvije opcije nije dostupna, koristi ID uređaja. Konačno, ako ni ID uređaja nije dostupan onda koristi modeliranje.
 • Observed – procjenjuje identitet na bazi ID-a korisnika, Google signala i ID-a uređaja. Ne koristi modeliranje.
 • Device-based – koristi samo ID uređaja za utvrđivanje identiteta korisnika.
GA4 Reporting Identity

U 99% slučajeva je ovdje najbolje ostaviti podrazumijevanu Blended opciju uključenu, ali je bitno znati ostale opcije u slučajevima kada iz nekog razloga (najčešće bi to bile neke promjene u oblasti privatnosti korisnika) ne želimo da koristimo modeliranje, Google signale ili ID korisnika.

 

Attribution Settings

Ovdje možemo odrediti model atribucije koji će biti korišćen za izvještavanje unutar GA4 i koliko dugo vremena može proći od klika a da taj klik još uvijek dobije zasluge za konverziju.

Modeli atribucije koji su dostupni u GA4 su:

 • Data-driven
 • Last click
 • First click
 • Linear
 • Position-based
 • Time decay
GA4 Attribution Settings

Više o modelima atribucije možete pročitati u Google Ads pojmovniku. U većini slučajeva je najbolje imati Data-driven model atribucije jer obično pruža najrelevantnije podatke. Ako Data-driven iz bilo kog razloga nije dostupan, Time decay je takođe dobra opcija.

Ispod toga možemo podesiti i Conversion Window – vrijeme koje može proći od klika a da mu se još uvijek pripiše makar dio zasluge za konverziju. Kako bi dobili najrelevantnije podatke, najbolje je ostaviti podrazumijevana podešavanja od 30 dana za Acquisition conversion events i 90 dana za sve ostale konverzije.

GA4 Conversion Window

Property Change History

Property Change History opcija nam daje pregled svih izmjena koje su napravljene na GA4 nalogu. Ova opcija je korisna ako više ljudi ima pristup nalogu i potrebno je utvrditi ko je napravio određene izmjene.

 

Data Deletion Requests

Ukoliko iz nekog razloga želimo da izbrišemo podatke o događajima koji su se desili na sajtu, to možemo učiniti ovdje klikom na Schedule data deletion request.

Brisanje podataka o događajima prvi korak

Na sljedećem koraku biramo želimo li da izbrišemo sve podatke o događajima ili samo određene podatke i na osnovu odabira određujemo događaje čije podatke želimo da izbrišemo i za koji vremenski period. Da zakažemo brisanje tih podataka kliknućemo na Schedule request.

Brisanje podataka o događajima drugi korak

DebugView

DebugView opcija nam omogućava da detaljnije provjerimo da li podaci pravilno ulaze u GA4 sistem i izvještaje. Primarno služi za testiranje događaja, ne za analizu podataka.

Bitno je da upamtimo da ovo nije isto što i Preview and Debug mode koji se koristi unutar Google Tag Manager-a.

GTM Preview se koristi za pronalaženje grešaka na svim tagovima koji postoje unutar GTM container-a (bilo da je to GA4, Google Ads, LinkedIn Insight Tag, Facebook Pixel i slično). GA4 DebugView se koristi samo za pregled podataka koji ulaze u GA4.

Kada prvi put kliknemo na DebugView unutar Admin panela, tamo nećemo vidjeti nikakve podatke jer DebugView prikazuje samo događaje koji sadrže poseban debug mode parametar.

Debug View opcija
Debug View pregled

Postoji nekoliko načina da se ovaj parametar osposobi ali najlakši je da, ako smo GA4 implementirali preko GTM-a kao što je opisano na početku vodiča, debug mode parametar dodamo unutar GA4 tag-a u GTM-u.

Dodavanje debug mode parametra u Google Tag Manager-u prvi korak
Dodavanje debug mode parametra u Google Tag Manager-u drugi korak korak

Nakon što na ovaj način osposobimo debug mode, moći ćemo da vidimo podatke unutar DebugView opcije.

DebugView pregled se može podijeliti u nekoliko sekcija:

 1. Minutes stream (pregled po minutima)
 2. Seconds stream (pregled po sekundama)
 3. Top Events (najčešći događaji)
 4. User Properties (osobine korisnika)
 5. Device Selector (odabir uređaja)

Podaci koje vidimo se uvijek odnose na posljednjih 30 minuta.

DebugView pregled sa podacima

Minutes stream (prva kolona na lijevoj strani DebugView-a) prikazuje niz krugova, po jedan krug za svaki od posljednjih 30 minuta. Broj u krugu označava broj događaja zabilježenih u tom minutu. Klikom na jedan od ovih krugova popunjava se Seconds stream događajima koji su zabilježeni tokom tog minuta. Ovo nam omogućava da detaljnije ispitamo događaje zabilježene u posljednjih 30 minuta.

Minutes Stream

Seconds stream (srednja kolona) je mjesto gdje se dešava glavna radnja i tu najbolje možemo da identifikujemo potencijalne greške. Ovde ćemo vidjeti listu događaja na detaljnijem nivou. Svaki događaj prikazuje vremensku oznaku koja odgovara vremenu njegovog evidentiranja na uređaju. Možemo da kliknemo na događaj da bismo vidjeli listu njegovih parametara.

Seconds Stream

Seconds stream je povezan sa drugim dijelovima DebugView interfejsa. Na primjer, ako kliknemo na krug (sa brojem) Minutes stream-u, tok sekundi će se pomjeriti naniže (ili naviše) do određenih događaja koji su se desili u tom minutu.

Top Events prikazuje listu događaja koji su zabilježeni u posljednjih 30 minuta.

Možemo kliknuti na bilo koji od tih događaja, što će postaviti taj događaj kao filter. Nakon toga možemo odabrati određeni parametar događaja i vidjećemo tačno vrijeme kada je svaki parametar događaja aktiviran.

Top Events

User Properties prikazuje stanje definisanih osobina korisnika za trenutno izabrani uređaj. Kao što sam ranije u tekstu pomenuo o ovome ćemo više pričati u Google Tag Manager vodiču jer je potrebno podešavanje dodatnih parametara da bi se User Properties vrijednosti pojavile u GA4.

Device Selector nam omogućava da izaberemo uređaj na kom radimo testiranje da bi mogli da otklonimo greške. Nalazi se u gornjem lijevom uglu DebugView-a.

Device Selector

Kada počnemo da vidimo podatke u DebugView-u, možemo kliknuti na svaki događaj nakon čega će se prikazati lista parametara. Plave ikonice predstavljaju događaje a zelene ikonice predstavljaju konverzije.

DebugView detaljni podaci o parametrima aktiviranih događaja

Često se može desiti da podaci kasne i potrebno je i do nekoliko minuta da testiramo neki događaj ili konverziju na sajtu prije nego što se prikažu u DebugView-u.

Ako analizom utvrdimo da svi događaji i konverzije rade kako treba – odlično. Ako utvrdimo da se negdje dešava problem, potrebno je uraditi analizu praćenja događaja i tagova u Google Tag Manager-u.

 

Linkovanje GA4 sa drugim Google servisima

Na kraju, u Property koloni Admin panela ćemo vidjećemo listu drugih Google servisa koje je moguće povezati sa GA4. Klikom na svaku od opcija možemo vidjeti da li je GA4 već povezan sa tim servisom.

Recimo, ovaj GA4 nalog sam već povezao sa Google Ads nalogom tako da ćemo vidjeti konekciju kada kliknem na Google Ads Links.

Google Ads link pregled

Nećemo prolaziti kroz svaku od ovih konekcija ponaosob jer vjerovatno dobar dio njih nećete nikada koristiti, ali pogledaćemo kako se povezuju GA4 i Google Ads nalozi.

To nam omogućava da publike i konverzije uvezemo u Google Ads iz GA4. Publike nam trebaju za bolji targeting i remarketing, a konverzije naravno radi praćenja konverzija direktno unutar Google Ads sistema što onda možemo koristiti za optimizaciju kampanja.

Ako već imamo otvoren Google Ads nalog, prijavićemo se na Google nalog povezan sa Google Ads nalogom, posjetiti ads.google.com i kliknuti na Sign in u gornjem desnom uglu.

Povezivanje GA4 i Google Ads naloga prvi korak

Naći ćemo se u glavnom Google Ads interfejsu. Kliknućemo na Tools & Settings sekciju u gornjem desnom uglu i onda na Linked accounts pa Details u dijelu gdje piše Google Analytics (GA4) & Firebase. Meni se prikazuje stara verzija Google Ads panela, ali ako vi vidite novu verziju, moraćete kliknuti na Admin sekciju sa strane i onda na Linked accounts.

Povezivanje GA4 i Google Ads naloga drugi korak
Povezivanje GA4 i Google Ads naloga treći korak

Na listi (u slučaju da imamo više GA4 naloga) ćemo pronaći nalog koji želimo da povežemo i kliknuti na Link opciju.

Povezivanje GA4 i Google Ads naloga četvrti korak

Uključićemo opciju da uvezemo GA4 publike i kliknuti opet na Link.

Povezivanje GA4 i Google Ads naloga peti korak

To je to, uspješno smo povezali GA4 i Google Ads nalog.

Ako želimo da uvezemo i konverzije iz GA4, kliknućemo opet na Tools & Settings (Goals sa lijeve strane ako vidite novu verziju) pa onda na Conversions (New conversion action opcija u novoj Google Ads verziji).

Uvezivanje GA4 konverzija sa Google Ads sistemom prvi korak
Uvezivanje GA4 konverzija sa Google Ads sistemom drugi korak

Nakon toga ćemo kliknuti na Import > Google Analytics 4 properties > Web.

Uvezivanje GA4 konverzija sa Google Ads sistemom treći korak

Označićemo sve konverzije koje želimo da uvezemo i kliknuti na Import and continue pa Done da završimo proces.

Uvezivanje GA4 konverzija sa Google Ads sistemom četvrti korak
Uvezivanje GA4 konverzija sa Google Ads sistemom peti korak

Konverzije iz GA4 će nakon toga početi da se prikazuju u Goals pregledu i na kampanjama kad god neka od kampanja dovede do konverzije.

Uvezivanje GA4 konverzija sa Google Ads sistemom šesti korak

Bitno je znati da je obično potrebno do 48 sati da Google Ads prikaže GA4 konverzije tako da podaci o konverzijama mogu da kasne i do 2 dana. Moguće je direktno povezati Google Ads konverzije sa sajtom preko Google Tag Manager-a pa bi tako kašnjenje bilo znatno manje, ali više o tome u nekom o budućih tekstova o Google Tag Manager-u i praćenju konverzija.

Zaključak

To bi bilo sve što vam je potrebno da znate u vezi nove GA4 platforme. Pogledali smo kako možemo otvoriti novi GA4 nalog, instalirati GA4 na sajt i prošli kroz sve izvještaje i važnije funkcije koje GA4 nudi.

Takođe, pogledali smo koje su suštinske razlike između GA3 i GA4 i vidjeli koje nove opcije GA4 pruža, što je dobar indikator u kom smjeru će se ovaj alat razvijati u budućnosti.

Sada bih želio malo da čujem vas.

Da li vam se GA4 za sada čini boljom ili lošijom platformom od GA3?

Šta mislite o novoj podjeli izvještaja akvizicije na akviziciju korisnika i akviziciju saobraćaja?

Koje funkcije koje su nestale prelaskom na GA4 vam najviše nedostaju?

Napišite mi u komentarima.

Share This